Protocollen

Een protocol is een overeenkomst tussen twee of meerdere overheidsinstellingen waarin afspraken gemaakt worden rond de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een naam, een adres of een rijksregisternummer.

In een protocol kan je informatie vinden over welke overheidsinstanties persoonsgegevens uitwisselen, met welk doel dit gebeurt, de genomen veiligheidsmaatregelen, etc.

Hieronder kan je een lijst vinden met de protocollen die bestaan tussen het gemeente- en/of OCMW-bestuur Lummen en andere overheden. Deze lijst wordt momenteel nog aangevuld.

Datum goedkeuringDatum publicatieProtocol
GR 25-09-202323-11-2023

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen in Vlaanderen, Veka en Fluvius naar gemeente Lummen 

 

Besluit

Protocol

GR 25-09-2023

23-11-2023

Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst en protocollen tussen Energiehuis Limburg en gemeente Lummen

Besluit

Protocol (1)

Protocol (2)

GR 26-4-20214-5-2021

Protocol met Fluvius ikv persoonsgegevens voor aanvullende premie rationeel energiegebruik

Besluit

Protocol

 

 

GR 26-4-2021

 

RMW 26-4-2021

4-5-2021

Protocol met Agentschap Zorg en Gezondheid lokale contactopsporing COVID-19

Besluit

Protocol

 

Besluit

 

 

GR 22-3-2021

 

RMW 22-3-2021

8-4-2021

Protocolakkoord met Agentschap Opgroeien regie

Besluit 

Protocol

Besluit RMW

GR 22-2-20212-3-2021

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen gemeente Lummen en politiezone Limburg Regio Hoofdstad

Besluit

Protocol

College 12-01-20212-3-2021

Verwerkingsovereenkomst verwerken van persoonsgegevens om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken

Besluit

Vewerkingsovereenkomst 

   

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox