Aanvraag evenement

Lummen is een bruisende gemeente. Er worden dan ook heel wat evenementen georganiseerd. Sommige evenementen zijn onderworpen aan een meldingsplicht, sommige zelfs aan een vergunningsplicht.

Zomerkriebels 2009 - publiek, dansende kinderen

Er vinden in Lummen heel wat evenementen plaats: eetdagen, barbecues, buurtfeesten, fuiven, bals, informatiemomenten, familiebijeenkomsten … En misschien wil je hiervoor wel wegwijzers plaatsen, of reclameborden? Misschien heb je materialen nodig, of een politiereglement?

Sommige evenementen zijn onderworpen aan een meldingsplicht, sommige zelfs aan een vergunningsplicht. Om uit te maken of jouw evenement gemeld of aangevraagd moet worden, kan je gebruik maken van de vragen op deze aanstiplijst. Indien het antwoord overal ‘neen’ is, moet je evenement niet gemeld noch aangevraagd worden.

Indien je evenement wel gemeld of aangevraagd moet worden, dan doe je dit via deze invulformulieren. Zo vergeten wij niets te vragen en jullie niets te melden.

De aanvragen moeten tijdig ingediend worden. Dit wil zeggen minstens zes weken op voorhand. Deze termijn is absoluut noodzakelijk voor het verzamelen van de nodige adviezen en wettelijke vergunningen en eventueel voor het wijzigen van de verkeerssituatie en de dienstregeling van de politie.

Uitleenmaterialen aanvragen doe je bij voorkeur online, via het reservatiesysteem. Is dat niet mogelijk, dan mag je dit invulformulier gebruiken.

Met al je vragen en je aanvragen kan je terecht aan onze UiTbalie. Hieronder vind je alvast heel wat richtlijnen en nuttige inlichtingen. Wij wensen je veel succes met je evenement!

Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.
Het college van burgemeester en schepenen kan daarenboven geval per geval strengere normen en bijkomende voorwaarden opleggen.

Klik hier voor meer informatie.

Voor specifieke technische informatie betreffende geluidsmeters kan je terecht bij de dienst leefmilieu: telefoon 013 390 560, milieudienst@lummen.be

Wil je een evenement organiseren dan is het op dit moment niet altijd even eenvoudig om in te schatten of dat kan onder de geldende maatregelen met betrekking tot het coronavirus, en welke risico's dat eventueel met zich meebrengt. Het invullen van de "evenementenmatrix" van de Vlaamse overheid en een bijkomend formulier van de dienst vrije tijd zorgen voor meer duidelijkheid.

Meer informatie vind je op de pagina "Evenementen organiseren in tijden van Corona"

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox