Voor een proper Lummen

Het afvalstoffenbeleid van de gemeente Lummen werd grondig doorgelicht. Dit resulteerde in een afvalstoffenplan met 45 concrete acties.

Voor een proper Lummen - logo

In de eerste helft van 2021 nam de firma Vestal het afvalstoffenbeleid van de gemeente Lummen onder de loep. Alhoewel onze gemeente al sterk inzet op afvalpreventie en duurzaamheid, bleek er nog heel wat ruimte voor verbetering te zijn, en dit zowel wat betreft de inzameling als de verwerking van het gemeentelijke afval. Daarnaast werd ook nagegaan hoe de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten geoptimaliseerd kan worden. 

Dit alles resulteerde in een afvalstoffenplan met maar liefst 45 concrete acties. Dit actieplan werd in juni 2021 door de gemeenteraad goedgekeurd. 

De resultaten hiervan zullen snel in het straatbeeld merkbaar zijn. Enkele voorbeelden ...

  • De huis-aan-huis inzameling van glas blijft behouden, maar wordt vanaf 2022 uitgevoerd door een private firma. De ophaling zal bijgevolg in de hele gemeente op één zelfde dag plaatsvinden.
  • Onder de slogan 'Voor een proper Lummen' zullen ook zwerfvuil en sluikstorten aangepakt worden.
  • Alle afvalbakken worden systematisch vervangen door één uniform type. 
  • De opruimacties van onze Mooimakers worden gedigitaliseerd.

Het volledige actieplan 'Voor een proper Lummen' vind je hier.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox