Everzwijnen

Heb je everzwijnen gezien of hebben ze schade berokkend aan jouw eigendom? Aarzel niet en meld dit steeds aan het REBO-team: 02 553 12 69 of everzwijn@vlaanderen.be

Everzwijn - foto

Everzwijnen worden steeds vaker gesignaleerd in onze streken. Het bewijst dat onze bossen in goede gezondheid verkeren. 

Heb je everzwijnen gezien of hebben ze schade berokkend aan jouw eigendom? Aarzel niet en meld dit steeds aan het REBO-team. REBO staat voor Regionaal EverzwijnenbeheerOndersteuning. Ook waarnemingen zoals sporen, pootafdrukken en wroetsporen mogen gemeld worden. Zo krijgt men een overzicht van de plaatsen waar everzwijnen zich ophouden, en waar schade of overlast veroorzaakt wordt. Het REBO-team kan je bereiken via 02 553 12 69 of via everzwijn@vlaanderen.be

Vermits er zich in Lummen ten noordoosten van het Albertkanaal al een everzwijnenpopulatie gevestigd heeft, kunnen inwoners van deze regio voor het melden van overlast contact opnemen met het secretariaat van de desbetreffende WBE (Wildbeheerseenheid), namelijk WBE De Zwarte Beek, via wbe.dezwartebeek@gmail.com. Je WBE neemt dan contact op met de plaatselijke jager, die het nodige zal ondernemen om iets aan de overlast te doen.

Jammer genoeg brengen everzwijnen soms schade aan, aan gewassen en private eigendommen. Ze zijn soms ook betrokken bij verkeersongevallen. Het everzwijnenbeheer gebeurt steeds in overleg met onder andere het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), coördinator van de everzwijnenaanpak. 

Hebben everzwijnen schade aangericht aan jouw eigendom? Dan heb je misschien recht op een schadevergoeding. Informatie hierover en de voorwaarden die hieraan verbonden zijn, vind je op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox