Cateringmateriaal: hergebruiken of recycleren

Vanaf 2020 is het op alle evenementen verboden om zomaar drank te serveren in wegwerpbekertjes of eenmalige drankverpakkingen. 

Symbool recycleren

Regelgeving

Vanaf 1 januari 2022 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.

Dit wil zeggen dat het op alle evenementen verboden is om zomaar drank te serveren in wegwerpbekertjes of eenmalige drankverpakkingen (blikjes, drankkartons, petflesjes, niet-herbruikbare glazen flessen ...) Dit betekent dat op een evenement degene die de drank consumeert, deze drank niet mag aangeboden krijgen in één van deze recipiënten. Het is wel toegelaten dat degene die de drank uitschenkt (bv. aan de toog), gebruik maakt van eenmalige drankverpakkingen op voorwaarde dat deze drankverpakkingen volledig apart ingezameld worden (conform de wettelijke sorteerregels) om te recycleren. Bijvoorbeeld, een drank uit een eenmalige verpakking (pet, glas, brik, blik …) inschenken in een herbruikbare beker mag, de drank meegeven in een eenmalige drankverpakking of wegwerpbeker mag niet. Zo garanderen we dat eenmalige drankverpakkingen correct worden ingezameld voor recyclage en niet achteraf bij het restafval belanden of als zwerfvuil achterblijven. De organisator dient ook de nodige maatregelen te nemen om herbruikbare recipiënten (bekers, glazen ...) weer in te zamelen voor hergebruik, zodat hun retour verzekerd is.

Op bovenstaande algemene regel is een uitzondering. Als de organisator kan garanderen dat wegwerpbekers of eenmalige drankverpakkingen voor minstens 95 % gescheiden worden ingezameld om achteraf te recycleren, mogen deze wel aangeboden worden. Jarenlange ervaring en projecten hebben aangetoond dat dit NIET enkel werkt door frontstage sorteerbakken te plaatsen, maar wel door aanvullende maatregelen te nemen, zoals werken met een waarborg of extra sensibilisering van de bezoekers. De organisator moet kunnen aantonen dat de doelstelling gehaald wordt. Deze 95% mag uitgedrukt worden in gewicht (gewicht van lege verpakkingen ingezameld in verhouding tot gewicht van de aangeboden verpakkingen) of in aantal (aantal lege verpakkingen versus aantal aangeboden verpakkingen). Handige informatie en een leidraad voor het behalen van deze 95% zijn te vinden op onderstaande link: 

https://www.ovam.be/aan-de-slag-met-de-wetgeving-cateringmateriaal

Aanbod herbruikbare bekers

Afvalintercommunale Limburg.net stelt herbruikbare drankbekers, met bijhorende bakken, ter beschikking van sport-, cultuur-, jeugd- en buurtverenigingen, onderwijsinstellingen (die erkend zijn, gesubsidieerd worden of aangesloten zijn bij de gemeenten), de gemeentelijke diensten en adviesraden van de gemeenten in het werkingsgebied van Limburg.net.

Voor het ontlenen van de bekers werkt Limburg.net samen met Festicup. Alle afspraken over het ontlenen, terugbrengen en betalen van de bekers worden gemaakt tussen de ontlener en Festicup. Lummense verenigingen die erkend, gesubsidieerd of aangesloten zijn bij de gemeente Lummen kunnen ook gebruik maken van dit aanbod. Zij dienen hiervoor zelf rechtstreeks bij Festicup een aanvraag in te dienen via het aanvraagformulier. Die aanvraag kan niet via de dienst Vrije tijd gebeuren.

Uitleenreglement en handleiding vinden jullie hier. Deze belangrijke informatie vermelden we alvast in het kort.

  • Limburg.net voorziet een standaardfestivalbeker van 30 cl (tapmaat 25 cl). Er kunnen ook andere bekers (cava, wijn, jenever ...) gehuurd worden bij Festicup aan de tarieven van Limburg.net.
  • De bekers moeten niet worden gereinigd of gedroogd, maar wel netjes worden opgeborgen in de daartoe voorziene transportbakken. Er wordt een waarborg gevraagd. Na het terugbrengen van de bekers worden alle kosten verrekend en wordt een eventueel saldo teruggestort. Indien minstens 97 % van de bekers tijdig en niet extra verontreinigd wordt teruggebracht dan wordt de volledige borg teruggestort.
  • De ontlener moet tijdens de activiteit kenbaar maken dat het om herbruikbare bekers gaat die weer ingeleverd moeten worden. De ontlener zorgt voor de inzameling van de bekers op zijn evenement en zet daartoe een inzamelsysteem met statiegeld op.
  • Alle prijzen staan vermeld in het aanvraagformulier (huurprijs, waarborg, kosten per beschadigde/verloren beker ...) en zijn exclusief B.T.W.

Naast Limburg.net kan je ook materiaal huren via kringloopcentra, reguliere winkels, groenevent of andere professionele leveranciers. Meer info hierover vind je op de pagina van OVAM.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox