Subsidies

Onze gemeente heeft tal van subsidiereglementen voor culturele activiteiten en verenigingen. Hieronder vind je een overzicht.

Gemeente Lummen - logo

Het gemeentebestuur verleent, na advies van de bestuurscommissie Oosterhof en binnen de perken van de kredieten van dat jaar, toelagen voor culturele projecten. Deze toelagen kunnen aangevraagd worden door Lummense gemeentelijke adviesraden, Lummense verenigingen aangesloten bij één van de gemeentelijke adviesraden en Lummense onderwijsinstellingen.

De toelagen worden toegekend voor culturele projecten die publiek toegankelijk zijn. De projecten dienen ook aan tal van voorwaarden te voldoen. Uitdrukkelijk uitgesloten zijn jubilea van verenigingen en projecten voor leden en hun familieleden. Het project moet bovendien aan minstens één van de onderstaande kenmerken voldoen.

  • een uitstraling bezitten buiten de grenzen van de gemeente (regionaal, nationaal, internationaal)
  • een vernieuwend en/of experimenteel karakter bezitten
  • de uitstraling van de gemeentelijke culturele instellingen bevorderen door ondersteunende initiatieven;
  • de educatieve culturele werking en cultuurspreiding bij specifieke doelgroepen bevorderen;
  • de daadwerkelijke samenwerking van het culturele verenigingsleven in de hand werken

De toelage bedraagt maximum 1 500,00 euro. 

Elke aanvraag tot betoelaging dient, indien mogelijk, twee maanden voor het project plaatsvindt schriftelijk ingediend te worden bij de dienst Vrije tijd. Een standaardformulier vind je hieronder of kan je afhalen aan onze UiTbalie. 

aanvraagformulier toelage culturele projecten

Reglement toelagen culturele projecten

Indien het project betoelaagd wordt, dient promotiedrukwerk rond het project steeds het logo van de gemeente Lummen te vermelden. Je kan eventueel stickers met het logo afhalen aan de UiTbalie.

Vanaf 1 februari 2013 kan wie een carnavalsstoet (met praalwagens, voor een breed publiek) inricht een gemeentelijke toelage aanvragen.

Het gemeentebestuur verleent jaarlijks een toelage aan de Lummense muziekmaatschappijen. Dat zijn er drie: Koninklijke Harmonie St.-Cecilia, Harmonie Demer en Laak, en Fanfare St.-Willibrordus.

Onze gemeente kent een werkingssubsidie toe aan culturele verenigingen die lid zijn van het Platform Culturele Verenigingen. Er zijn hier wel enkele voorwaarden aan verbonden. Neem contact op met de dienst Vrije tijd voor meer informatie.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox