Resultaten communicatieonderzoek

Een hoge algemene waardering van de gemeentelijke communicatie, een relatief groot bereik van de gemeentelijke communicatiekanalen, een positief imago en een aantal nuttige tips naar de toekomst, dat waren de belangrijkste conclusies van het grote communicatieonderzoek dat  in mei 2018 bij de Lummenaren peilde naar hun mening over de gemeentelijke communicatie.

De communicatieonderzoeksgroep Memori van de Thomas More Hogeschool Mechelen ontwikkelde met hun communicatiemonitor een instrument om het gemeentelijke communicatiebeleid te evalueren. Het onderzoek werd vooral uitgevoerd om een zicht te krijgen op jullie verwachtingen met betrekking tot onze communicatie, en om in de toekomst de juiste keuzes te maken met betrekking tot de verschillende communicatiekanalen. Wordt bijvoorbeeld de Lummenaar goed gelezen? Is de jaarlijkse infogids nog een waardevol kanaal? Zetten we voldoende in op digitale kanalen? En informeren we over de juiste onderwerpen?

In de loop van de maand mei kregen 1800 Lummenaren vanaf de leeftijd van 18 jaar een vragenlijst in de bus. Daarnaast werd ook via de Lummenaar, de website, … een algemene oproep gelanceerd om deze vragenlijst in te vullen.  488 ingevulde vragenlijsten vonden uiteindelijk hun weg terug naar de onderzoeksgroep.

Inwoners beleven Lummen vooral als goed bereikbaar, kindvriendelijk, groen en rustig, maar minder ideaal om te winkelen. Facebook is voor de Lummenaren het enige sociaal medium dat er echt toe doet, wat betreft de regionale pers leest de Lummenaar vooral het Belang van Limburg en kijkt hij naar TV Limburg.

Omdat het onderzoek ook al in een tiental andere steden en gemeenten werd gevoerd op basis van dezelfde vragenlijst, konden de resultaten ook vergeleken worden met elkaar. Wat betreft de algemene waardering van de gemeentelijke communicatie, scoort Lummen heel goed (in vergelijking met de andere steden en gemeenten uit het onderzoek zelfs het hoogst!). Zo bijvoorbeeld ook voor onze website, die samen met het vertrouwde gemeentelijk infoblad dat je nu aan het lezen bent,  de twee communicatiekanalen met het grootste bereik zijn.

 

Enkele andere digitale communicatiekanalen, zoals bijvoorbeeld de digitale nieuwsbrief, worden door jullie blijkbaar minder gebruikt. Veel inwoners gaven aan dat ze deze kanalen eigenlijk niet kenden. Toch krijgen ook deze minder bekende kanalen een hoge waardering. 

Een deel van de Lummenaren die de vragenlijst invulden zou graag meer informatie krijgen over subsidies en premies, wegenwerken en mobiliteit, en de beslissingen die door de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen worden genomen. Met betrekking tot hun vrijetijdsbestedingen raadplegen jullie vooral de papieren UiTagenda in de Lummenaar, maar zou meer communicatie over toeristische bezienswaardigheden, winkelen, kunst en cultuur altijd welkom zijn.

Gemiddeld goede waarderingscijfers voor alle types van algemeen onthaal; dus zowel voor de eerste contacten ter plaatse, telefonisch of per mail. Aangezien bijna 4 respondenten op 5 het afgelopen jaar minstens éénmaal langskwam in het administratief centrum, blijft het belangrijk om hieraan de nodige aandacht te blijven besteden. Met enkele aandachtspunten en de nakende integratie van gemeente en OCMW in het achterhoofd, zal bekeken worden hoe de algemene onthaalfunctie nog kan worden verbeterd.

Naar de toekomst toe mag van meer dan de helft van de respondenten de verdere uitbouw van een E-loket een prioriteit worden. De eventuele uitbouw van de aanwezigheid van de gemeente Lummen op Instagram of twitter, vinden jullie minder belangrijk. De interesse om op afspraak te werken is verdeeld: voor ongeveer een derde van de respondenten mag hiervan een prioriteit worden gemaakt, een derde ziet dit wel zitten, een vijfde heeft hier geen mening over. Slechts een minderheid vindt een systeem op afspraak helemaal niet interessant.

Jullie zijn over het algemeen dus best tevreden over de gemeentelijke communicatie waar we natuurlijk heel blij mee zijn. We nemen de aandachtspunten en tips zeker mee, en als jullie ons nog graag iets laten weten met betrekking tot de gemeentelijke communicatiekanalen kan dat altijd via communicatie@lummen.be .

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox