Adoptie

Adoptie is een juridische maatregel. De tussenkomst van de gemeente beperkt zich tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten.

De procedure van adoptie start niet bij de gemeente Lummen. Voor meer informatie kan je als kandidaat-adoptant terecht bij:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie, Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
(02) 533 14 76

of op de website van Kind en Gezin

De adoptiebeslissing laat je overschrijven bij de dienst burgerlijke stand. De overschrijving van een vonnis moet gebeuren binnen de dertig dagen na ontvangst door de burgerlijke stand. De bevolkingsregisters en eventuele akten van de burgerlijke stand worden aangepast. Het is mogelijk dat ook de identiteitskaart van de geadopteerde wordt gewijzigd.

BINNENLANDSE ADOPTIE

Bij een binnenlandse adoptie verloopt de procedure via een notaris of vrederechter. De rechtbank stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar de gemeente.

BUITENLANDSE ADOPTIE

Een buitenlandse adoptie moet je in België eerst laten registreren bij de Centrale Federale Autoriteit:

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst Internationale Adoptie
Waterloolaan 15
1000 Brussel
(02) 542 75 81

  • je identiteitskaart.
  • Voor buitenlandse adoptie: het adoptievonnis voorzien van de nodige legalisatie en het bewijs van registratie van de buitenlandse adoptiebeslissing.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox