Stedenbouwkundig attest

Print

Als je zekerheid wilt over de bouwmogelijkheid van een bepaald project of over de verkaveling van een grond vóór je de eigenlijke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning indient, dan vraagt je eerst een stedenbouwkundig attest aan.

Dit attest is interessant wanneer er op het perceel geen eenduidige voorschriften zijn en je toch wenst te weten of je op het stuk grond jouw project kan realiseren.

Het stedenbouwkundig attest is een document dat wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. Het geeft aan of het beoogde project voor vergunning in aanmerking komt.

Let op ! Een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijven slechts 2 jaar geldig.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox