Subsidies

Print

De gemeente ondersteunt milieu- en natuurvriendelijke initiatieven door het geven van subsidies. Daanaast kan je voor energie- en waterbesparende investeringen ook terecht bij de intercommunale Infrax of bij de Vlaamse Overheid.

Subsidie hernieuwbare energie

Voor de installatie van een zonneboiler of warmtepomp kan je bij de gemeente een subsidie bekomen.

Subsidie zwaluwkolonies

Omdat de populatie van huis- en boerenzwaluwen afneemt, heeft het gemeentebestuur van Lummen een subsidiereglement uitgewerkt voor het instandhouden van nestgelegenheden voor huis- en boerenzwaluwen.

Voor het in standhouden van een zwaluwkolonie tot 2 nesten (kleine kolonie) wordt een subsidie verleend van 15 euro/jaar. Bestaat de kolonie uit 3 of meer nesten (grote kolonie) dan wordt een subsidie verleend van 30 euro/jaar. 

Het ingevulde aanvraagformulier moet je indienen bij de milieudienst voor 31 juli. 

Subsidie natuur- en jeugdverenigingen

Natuurverenigingen worden gesubsidieerd voor het beheer van natuurgebieden. De bedoeling is het uitvoeren van beheerswerken te stimuleren om zo de natuurgebieden in ere te houden. Naast natuurbeheerswerken komen ook opruimingsacties en dergelijke voor subsidiëring in aanmerking. Neem contact op met de milieudienst als je vereniging denkt hiervoor in aanmerking te komen. 

Ook jeugdverenigingen worden gesubsidieerd voor milieu- en natuurbeheerswerken. Deze ondersteuning heeft een educatieve en sensiblisiserende waarde. 

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox