Woonzorgcentrum Het Meerlehof

In woonzorgcentrum Het Meerlehof vinden bewoners een warme en gastvrije omgeving waar ze zich gewaardeerd voelen. Het is niet alleen een plek voor zorg, maar ook voor vriendschap, activiteiten en een gevoel van gemeenschap; het is een warm thuis.

Lummen Vlamt? 'Woonzorgcentrum Het Meerlehof' heeft vijf essentiële pijlers: Vrijheid/verbinding, Leefplezier, Allen samen, Maatwerk en Thuisgevoel. Deze elementen vormen samen de kernwaarden die ons woonzorgcentrum vertegenwoordigen onder de noemer, Lummen VLAMT.’ Het is een gezamenlijke inspanning, waarbij onze bewoners, hun geliefden en ons personeel samenwerken om dit te bereiken.

Het kleinschalig wonen in ons huis maakt dat senioren zich thuis kunnen voelen. Wij onderscheiden ons door maximale vrijheid en inspraak van de bewoner als prioriteit te stellen. Als  personeel  erkennen wij iedere bewoner als een uniek persoon en werken op maat van ieders verwachtingen. Familie, vrijwilligers  en iedereen die belangrijk is voor de bewoner zijn welkom om samen te zorgen voor het leefplezier van onze bewoners. Hier zijn we samen thuis.

Bij de opname richten wij ons tot senioren met verschillende zorgbehoeften waaronder ook personen met dementie. Wij zijn een open en toegankelijk huis waar fixatiearm werken een prioriteit is.

Wil jij of iemand in je omgeving graag de stap zetten tot een opname in ons woonzorgcentrum?

Bezorg ons de ingevulde aanvraagformulieren die je hier kan downloaden of bij ons kan afhalen.
Onze maatschappelijk assistent contacteert je voor een gesprek en een rondleiding in ons huis.

Het aanvraagdossier wordt besproken op het zorgteam.
Dit team beslist wie er als eerstvolgende wordt opgenomen op basis van objectieve criteria en rekening houdend met de zorglast van de afdeling van de vrijgekomen kamer.

Downloads:

- Opnameaanvraag
- Brochure

Lummenaar:
1-persoonskamer: 71,45 EUR/dag (- € 6,07 korting) = 65,38 EUR/dag

Niet-Lummenaar:
1-persoonskamer: 75,51 EUR/dag (- € 6,07 korting) = 69,44 EUR/dag

Inbegrepen in de dagprijs

 • verzorging

 • alle hotelkosten: maaltijden, water, onderhoud van de kamer, beddengoed, meubilair…
 • verzorgings- en incontinentiemateriaal
 • wassen van beddengoed
 • handdoeken en washandjes enkel voor gebruik in HET MEERLEHOF
 • TV met digitale aansluiting
 • koelkast
 • basispakket persoonlijke toiletartikelen (zeep, shampoo, tandpasta)

Niet inbegrepen in de dagprijs

 • medicatie en consultatie artsen
 • kinesitherapie (behalve voor RVT-gerechtigden)
 • hospitalisatieverzekering
 • lidgeld mutualiteit en zorgverzekering
 • wassen van kledij
 • extra drankkosten
 • persoonlijke kosten zoals kapster, pedicure, schoonheidsproducten, …
 • hulpmiddelen: rolstoelen, looprek, …
 • aansluiting telefoon/internet

In het Meerlehof creëren we een warme en familiale zorgomgeving. Wij willen dat onze bewoners zich écht thuis voelen. Vandaar dat er wordt gewerkt met kleine leefgroepen waar 7 à 10 senioren met verschillende zorgbehoeften samenwonen.

Ons professioneel team staat op elk moment klaar met zorg en activiteiten op maat, waarbij het leefplezier van de bewoner centraal staat.

We hechten er belang aan dat elke bewoner zijn leven op een zo goed mogelijke manier kan voortzetten, met behoud van zijn gewoontes, sociale contacten en autonomie.

De bewoner is vrij om te gaan en staan waar hij of zij wil. Iedereen zijn persoonlijke vrijheid wordt maximaal gerespecteerd. De eigenwaarde en levenskwaliteit van onze bewoners staat voorop. In het Meerlehof is er dan ook een fixatiearm beleid.

Downloads:

Visie woonzorgcentrum

 

In 2009 kozen we, gesteund door het OCMW-bestuur, voor een fixatie-arm beleid.
Hierin staat de vrijheidsbeleving van de bewoner op de eerste plaats.

Dat we hier al jaren een voortrekkersrol in spelen is te weinig geweten. 

De procedure fixatie-arm beleid is gebaseerd op de overtuiging dat de gevolgen van een val minder erg zijn dan de gevolgen van fixeren. Om die reden zijn ook de gordels om te fixeren volledig uit ons woonzorgcentrum verdwenen. In het Meerlehof gebruiken we dan ook materialen en methodes die veel aangenamer en respectvoller zijn voor de bewoner.

Ook vinden wij dat de kwaliteit van leven moet primeren op de kwantiteit van leven. Wie zou er op hogere leeftijd immers zelf voor kiezen om in zijn laatste levensjaren opgesloten of gefixeerd te zijn omdat “men” schrik heeft dat er je iets kan overkomen? Helaas hoort vallen bij het leven…Ondanks ons sterk valpreventiebeleid moeten we dit dan ook accepteren.

Bovendien is het onze visie om het zelfbeslissingsrecht van de bewoners zo lang mogelijk te respecteren ook als ze in ons woonzorgcentrum komen wonen.  Daarom proberen wij de bewoners hun recht op vrijheid (ook buitenshuis) zo lang mogelijk te laten primeren en te behouden.

Uiteraard bekijken wij, in het belang van de veiligheid of de bewoner nog voldoende in staat is om het woonzorgcentrum te verlaten. Ze moeten om terug te kunnen geraken op dat moment immers nog weten waar ze wonen of dit tenminste kunnen aangeven. Het kan immers gebeuren dat iemand het fysiek moeilijk heeft om terug bergop te geraken en daarom misschien de hulp van een voorbijganger nodig heeft. Personen met een ernstige desoriëntatie moeten beschermd worden en komen uiteraard niet in aanmerking om zonder begeleiding het woonzorgcentrum te verlaten. We begrijpen dat deze visie bij sommige mensen vraagtekens kan oproepen. Toch staan we nog steeds voor de volle 100 % achter deze visie die bijdraagt aan het welzijn van onze bewoners. Indien u hierover bedenkingen of vragen heeft, bent u bij ons altijd welkom voor meer info.

Ben je student zorg- of verpleegkunde en wil je graag stage lopen in ons woonzorgcentrum? Meer informatie vind je in de volgende brochures:

Introductiebrochure studenten zorgkunde
Introductiebrochure studenten verpleegkunde
Introductiebrochure studenten WLA

Risicoanalyse zorgpersoneel
Risicoanalyse WLA

 

 

Volg het reilen en zeilen van Het Meerlehof op Facebook!

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox