Gewestplan, BPA of RUP

Print

De ruimtelijke ordening wordt vastgesteld in gewestplannen, structuurplannen, plannen van aanleg (APA of BPA – Algemeen of Bijzonder Plan van Aanleg) of ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Die plannen worden opgemaakt door het Vlaamse gewest, de provincie en de gemeente. 

Je mag niet zomaar op een plek om het even welk soort gebouw realiseren. De overheid wil een zekere harmonie bewaren in onze omgeving. Daarom werden in de jaren ‘70 gewestplannen opgemaakt. Dat zijn gekleurde bestemmingskaarten die vastleggen welke functies (wonen, industrie, landbouw, recreatie…) in een bepaald gebied toegelaten worden. 

De ruimtelijke ordening wordt vastgesteld in gewestplannen, structuurplannen, plannen van aanleg (APA of BPA – Algemeen of Bijzonder Plan van Aanleg) of ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Die plannen worden opgemaakt door het Vlaamse gewest, de provincie en de gemeente. De verschillende bestemmingsplannen voor Lummen (gewestplan, BPA's en RUP's) liggen ter inzage bij de dienst Ruimtelijke ordening en kan je hier raadplegen. Het gewestplan kan je raadplegen op www.geopunt.be

De bestemming van een bepaalde zone is een belangrijk criterium voor het al dan niet toestaan van een stedenbouwkundige vergunning. Als je een woning wil bouwen, ga dan zeker na of de grond binnen het woongebied of woongebied met landelijk karakter is gelegen. Buiten deze zones is het in principe niet mogelijk een woning te bouwen.

Je grond kan in een Bijzonder Plan van Aanleg of Ruimtelijk Uitvoeringsplan liggen. Dat zijn gedetailleerder ordeningsplan dan het gewestplan. Naast de bestemming van de grond worden ook specifieke voorschriften opgelegd zoals de kroonlijsthoogte, de dakhelling, de materialen en dergelijke meer. 

Vraag de voorschriften van dergelijke plannen aan de dienst Ruimtelijke ordening van de stad. Hou rekening met deze voorschriften bij het uitwerken van je project, om zonder problemen een stedenbouwkundige vergunning te verkrijgen.

Ligt je grond in een verkaveling dan worden er meer specifieke voorschriften opgelegd en kan het college van burgemeester en schepenen - indien je je aan deze voorschriften houdt - een stedenbouwkundige vergunning afleveren. 

Contacteer eerst de dienst Ruimtelijke ordening om de specifieke bouwvoorschriften te kennen. Ga ook na of de geldigheidsduur van de verkaveling nog niet verstreken is.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox