Sportsubsidies

Alle Lummense sportverenigingen, die aangesloten zijn bij de sportraad, kunnen rekenen op financiële ondersteuning van het gemeentebestuur. Er zijn vijf verschillende subsidiereglementen, alle subsidieaanvragen moeten jaarlijks gebeuren voor 1 september. 

Vijf verschillende subsidiereglementen:

Kadervorming binnen sportvereniging De gemeente voorziet een toelage voor trainers en begeleiders van Lummense sportverenigingen die een sportieve cursus, vorming of bijscholing volgen. De toelage bedraagt 50 % van het inschrijvingsgeld, de resterende 50 % wordt uitbetaald indien de trainer het jaar nadien nog steeds actief is in de desbetreffende sportvereniging
Organisatie van kampioenschappen De gemeente voorziet een toelage voor sportverenigingen die een kampioenschap organiseren. De toelage is afhankelijk van de grootorde van het evenement. 
Sportkwalificatie van de jeugdsport Enkel Lummense sportverenigingen met een uitgebouwde jeugdwerking komen jaarlijks in aanmerking voor deze toelage. Sportverenigingen die gediplomeerde jeugdtrainers en/of een jeugdcoördinator aanstellen, worden via dit subsidiereglement beloond. 
Investeringen in sportinfrastructuur De gemeente voorziet een toelage voor sportverenigingen die investeren in hun sportinfrastructuur. Zowel infrastructuurwerken, renovatiewerken als de aankoop van sportspecifieke materialen komen in aanmerking.  
Kwaliteitsvolle begeleiding van ledenLummense sportverenigingen kunnen jaarlijks een werkingssubsidie aanvragen. Deze toelage is enerzijds afhankelijk van de grootte van de sportvereniging en anderzijds van de kwaliteitsvolle begeleiding van leden. 

 

Verenigingen die investeren in hun sportinfrastructuur en hiervoor beroep doen op een financiering, komen bovendien mogelijks in aanmerking voor een borgstelling via het gemeentebestuur. Alle voorwaarden zijn terug te vinden in het reglement inzake borgstellingen door het gemeentebestuur voor leningen afgesloten door verenigingen met winstoogmerk.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox