GAS - Gemeentelijke administratieve sancties

Lummen zet de veiligheid van zijn bewoners op de eerste plaats. De Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) zorgt ervoor dat het gemeentebestuur lokale overlast van de openbare orde snel en kordaat kan aanpakken. 

De administratieve sanctie heeft verschillende varianten. Het is een straf die iedereen vanaf 16 jaar opgelegd kan worden. Dit kan voorkomen in de vorm

  • geldboete: van maximum van 350 euro voor een volwassene en maximum 175 euro voor een minderjarige vanaf 16 jaar
  • schorsing
  • intrekking van een toestemming of vergunning
  • tijdelijke administratieve sluiting van een instelling

De gedragingen die in Lummen kunnen leiden tot een GAS procedure zijn terug te vinden in de Codex Politieverordeningen, die zowel een algemeen GAS reglement bevat als enkele specifieke reglementeringen rond o.a. uitbating terrassen en inname openbaar domein.

De politie stelt de GAS-overtreding vast en stuurt een proces-verbaal naar de GAS-ambtenaar.  De betrokkene ontvangt een aangetekende brief met de beschrijving van zijn overtreding en de mogelijkheid om zich schriftelijk bezwaar indienen bij de GAS-ambtenaar per mail: bernard.zwijzen@lummen.be 

Is de betrokkene minderjarig? Dan stelt de GAS-ambtenaar altijd voor om een bemiddelingsprocedure te volgen. Voor deze procedure werkt onze gemeente samen met de stad Sint-Truiden. De GAS-ambtenaar neemt contact op met de bemiddelingsambtenaar, die de procedure zal opstarten. Indien er een akkoord volgt, zal er geen administratieve geldboete betaald moeten worden. Dit kan ook toegepast worden bij een meerderjarige. In sommige gevallen kan de GAS-ambtenaar ook een gemeenschapsdienst voorstellen. Deze gemeenschapsdienst kan bestaan uit een opleiding en/of een onbetaalde prestatie van maximaal 30 uren. Wanneer de gemeenschapsdienst tot een goed einde wordt gebracht, volgt er geen administratieve geldboete.

Wanneer de sanctionerend ambtenaar beslist om een geldboete op te leggen, moet de factuur binnen de 30 dagen betaald worden. Is de betrokkene het hier niet mee eens, dan kan hij/zij binnen de 30 dagen beroep indienen bij de Politierechtbank van kanton Hasselt

Bekijk hier de GAS-codex

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox