Hemelwater- en droogteplan

Gemeente Lummen anticipeert op de van de verandering van de weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering met een plan dat gericht is op het behoud van een gezonde waterbalans en het minimaliseren van de impact van wateroverlast en droogte.

Met de verwachting van meer winterse en intensere buien, gevolgd door langere periodes van droogte dwingt de klimaatverandering Vlaanderen zich aan te passen aan nieuwe neerslagpatronen. Gemeente Lummen anticipeert op deze gevolgen van de klimaatverandering met een plan dat gericht is op het behoud van een gezonde waterbalans en het minimaliseren van de impact van waterlast en droogte.

in het Hemelwater- en Droogteplan streven we naar een slimme aanpak van het waterbeheer in Lummen. We willen water lokaal behouden door hergebruik, infiltratie in de grond, buffering en geleidelijke afvoer. De doelen omvatten het bieden van een praktisch kader voor het lokale bestuur en partners om beslissingen te nemen voor een klimaatbestendig watersysteem, het ontwikkelen van een gerichte visie en identificeren van passende maatregelen voor waterschaarste en wateroverlast, het opzetten van een gezamenlijk leerproces, en het robuuster maken van ons gebied tegen klimaatverandering. We geven de voorkeur aan maatregelen op het terrein die gebruik maken van natuurlijke oplossingen en bijdragen aan verschillende ecosysteemdiensten. Kortom is het doel om het watersysteem zo in te richten dat het bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zo willen we bijdragen aan een omgeving die bestand is tegen klimaatverandering en tegelijkertijd leefbaar blijft.

Gemeente Lummen is al volop bezig met het ondernemen van doelgerichte acties ten gunste van het Hemelwater- en Droogteplan, zoals het ontharden van pleinen en wegen, de aanleg van infiltrerende groene bermen bij wegenisprojecten, de verdere ontwikkeling van groen-blauwe elementen in het centrum van Lummen, de inrichtingswerken van het LIFE Delta-project in Schulensbroek, en de ontharding van een bomenstrook op een pleintje in Linkhout. Lummen heeft de afgelopen maanden 10.455 vierkante meter onthard. Daardoor heeft Lummen het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen gewonnen. Samen zetten we samen stappen richting een duurzaam, klimaatbestendig Lummen!  #Lummenlegthetklimaatopdestip.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox