Omgevingsvergunning, melding of vrijstelling

Print

Wie wil bouwen of verbouwen moet in de meeste gevallen een stedenbouwkundige aanvraag indienen. Maar ook andere werken die impact hebben op de ruimtelijke ordening zijn vergunningsplichtig.

De algemene regel stelt dat wanneer je werken uitvoert (bv. bouwen, slopen, graven, bomen kappen,…) een stedenbouwkundige vergunning nodig is.

Voor bepaalde werken wordt een uitzondering gemaakt, die staan opgesomd in het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. Deze vrijstellingen gelden slechts als er geen strijdigheid is met:

Ook de regelgeving van burgerlijk wetboek, monumenten en landschappen, enz. moet steeds gerespecteerd worden.

Om te weten of je onder vergunningsplicht valt, kan je best contact opnemen met de dienst Ruimtelijke ordening.

Voor bepaalde werken volstaat het om de handeling te melden. De meldingsplichtige werken staan opgesomd in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de meldingsplichtige handelingen. Net zoals de vrijstellingen gelden meldingen niet als ze strijdig zijn met andere regelgeving.

Om te weten of je onder vergunningsplicht of meldingsplicht valt, kan je best contact opnemen met de dienst Ruimtelijke ordening.

De meeste vergunningsaanvragen moeten opgemaakt worden door een architect. Er is een handige brochure uitgegeven, genoemd 'De architect tekenend voor je toekomst', waarin de rol van de architect bij een bouwproject bondig wordt beschreven.

Voor sommige van deze werken is de medewerking van een architect niet nodig. Je kan als bouwheer dan zelf jouw dossier opmaken. 

Hulp nodig bij de opmaak van jouw dossier? De dienst Ruimtelijke ordening heeft een aantal voorbeelddossiers voor je opgemaakt. Deze kunnen een leidraad zijn bij het opmaken van je dossier.

 

De gemeente Lummen start net als de meeste Vlaamse gemeenten met de omgevingsvergunning op 1 januari 2018. Vanaf dan spreken we niet meer van een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) of milieuvergunning, maar kan je enkel nog een omgevingsvergunningsaanvraag indienen. Een dergelijke aanvraag zal zowel kunnen dienen voor het bouwen van een woning, het verkavelen van een grond. 

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox