Seniorenadviesraad

De seniorenadviesraad is een gemeentelijke adviesraad die hoofdzakelijk tot doel heeft advies uit te brengen over alle aangelegenheden die met senioren te maken hebben, en activiteiten te ontplooien die het welzijn van de senioren in de hand werken. De seniorenadviesraad vergadert in principe één maal per maand, met uitzondering van de maanden juli en december.

Taken

  • behandelen van alle zaken op gemeentelijk vlak die senioren aanbelangen
  • uitbrengen van adviezen, zowel op vraag als op eigen initiatief
  • stimuleren van overleg en samenwerking tussen de belanghebbende partners
  • bevorderen van informatieverstrekking en vorming betreffende senioren
  • organiseren van activiteiten

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox