Bekendmakingen reglementen en beleidsdocumenten

Een overzicht van alle reglementen, beleidsdocumenten, gemeentebelasting- en retributiereglementen. 

Bekendmakingen gemeentebelastings- en retributiereglementen

Datum goedkeuring

Datum bekendmaking
Gemeenteraadsbesluit
GR 27/05/201920/06/2019Retributiereglement inzake afgifte administratieve stukken reglement
GR 17/12/201828/12/2018Addendum bij het kermisreglement 15/02/2016
GR 17/12/201828/12/2018Huisvuilbelasting 2019
GR 17/12/201828/12/2018Aanvullende belasting op de personenbelasting
GR 17/12/201828/12/2018Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2019
GR 25/06/201803/07/2018

Wijziging tarievenoverzicht buitenschoolse kinderopvang

GR 25/06/201803/07/2018Aanpassing tariefreglement culturele infrastructuur
GR 28/05/201801/06/2018

Aanpassing verhuur-en tariefreglement sportinfrastructuur

GR 16/04/201825/04/2018Goedkeuring retributiereglement voor AED-toestellen en een bijhorend onderhoudscontract
GR 18/12/201722/12/2017Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2018

GR 18/12/2017  

22/12/2017Aanpassing reglement inzake belastingen en retributies op de afgifte van administratieve stukken in kader van de omgevingsvergunning
GR 11/09/201722/09/2017Goedkeuring reglement op de aanrekening van aanmaningskosten op niet betaalde fiscale en niet fiscale schulden
GR 30/03/201705/04/2017Goedkeuring reglement betreffende de inventarisatie van en de heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen

GR 30/03/2017

05/04/2017Goedkeuring reglement heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen
GR 20/02/201724/02/2017Goedkeuring reglement op de afgifte van administratieve stukken
GR 16/01/2017
20/01/2017Goedkeuring reglement betreffende de inventarisatie van de heffing op leegstaande woningen, gebouwen en-of kamers

Bekendmaking openbaar onderzoek voor een gemengd project voor het bouwen en exploiteren van 2 windturbines met bijhorende wegenis, kabels en middenspanningscabines, Reustraat 10, Reustraat 12, Reustraat 8, St.-Ferdinandstraat 1, St.-Ferdinandstraat 1A en St.-Ferdinandstraat 1B te 3560 Lummen (02019-00119OP/OMV_2019061668)

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een woning in open bebouwing en kappen van een boom, Populierenstraat 39 te 3560 Lummen (02019-00106OP/OMV_2019070135)

Bekendmakingen reglementen

Datum
goedkeuring
Datum bekendmaking Gemeenteraadsbesluit (GR)
OCMW-raadsbesluit (RMW)
GR 24/06/201902/07/2019
Wijziging rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel
GR 24/06/201902/07/2019
Huishoudelijk reglement OCMW-raad

 

RMW 24/06/201927/06/2019

Aanpassing huishoudelijk reglement poetsdienst met dienstencheques
Besluit
Reglement

RMW 24/06/201927/06/2019

Aanpassing huishoudelijk reglement dienst gezinszorg
Besluit
Reglement

RMW 24/06/201927/06/2019Aanpassing huishoudelijk reglement Anders Mobiel Limburg
Besluit
Reglement
RMW 24/06/201927/06/2019

Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW-Halen en het OCMW-Lummen betreffende de gemeenschappelijke diensten
Besluit
Samenwerkingsovereenkomst 

RMW 24/06/201927/06/2019
Wijziging rechtspositieregeling voor OCMW-personeel categorie 1 en 2 + categorie 3
Besluit
Reglement categorie 1 en 2
Reglement categorie 3
RMW 24/06/201927/06/2019

Huishoudelijk reglement OCMW-raad
Besluit
Reglement

GR 27/05/201904/06/2019Aanpassing aanvullend reglement houdende maatregelen met betrekking tot het aanbrengen van oversteekplaatsen voor voetgangers
GR 18/03/201927/03/2019Gebruikersreglement bibliotheek Lummen
GR 18/02/201928/02/2019Aanvullend reglement betreffende het parkeren voor elektrische voertuigen
GR 18/02/201928/02/2019Aanvullend reglement houdende maatregelen met betrekking tot het verkeer in de Oosterhovenstraat, kruispunt Onze-Lieve-Vrouwstraat

GR 18/02/2019

28/02/2019

Aanvullend reglement houdende maatregelen mbt het verkeer buurtweg 60 (doorsteek Schalbroekstraat-Schulensebaan)
GR 21/01/201925/01/2019Algemene voorwaarden gemeentelijk vrijetijdsaanbod
GR 17/12/201828/12/2018Budget 2019
GR 17/12/201828/12/2018Aanpassing HHR studio Mudanza
GR 10/09/201824/09/2018Schoolreglement De Zonnebloem 2018
GR 10/09/201824/09/2018

Reglement uitleenmaterialen  

GR 25/06/20183/7/2018

Wijziging van het huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang

GR 25/06/20182/07/2018

Aanpassing huishoudelijk reglement GCOC Oosterhof

GR 28/05/20181/06/2018Aanvullend reglement houdende maatregelen met betrekking tot het verkeer in het Broedersveld
GR 28/05/20181/06/2018

Politiereglement clubhuizen motorclubs Reglement

GR 18/12/201722/12/2017Lokaal toewijzingsreglement - bejaardenwoningen Helvetiastraat 36

GR 18/12/2017 

22/12/2017Aanpassing verhuur- en tariefreglement sportinfrastructuur
GR 18/12/2017 22/12/2017Aanpassing reglement van de gemeentelijke mantelzorgtoelage
GR 18/12/2017 22/12/2017Aanpassing reglement van de gemeentelijke toelage voor personen met een beperking
GR 24/04/201728/04/2017Goedkeuring reglement voor verkoop van bouwgronden 
GR 16/01/201720/01/2017Aanpassing addendum aan politiecodex GAS LRH-schrapping blauwe zone

 

Bekendmakingen beleidsdocumenten

 

Datum goedkeuringDatum bekendmaking

Gemeenteraadsbesluit (GR) 
OCMW-raadsbesluit (RMW)

GR 24-06-201901/07/2019
Budgetwijziging 2019-1
GR 24/06/201927/06/2019

Vaststelling jaarrekening gemeenteraad 2018
Besluit
Jaarrekening 2018
Toelichting jaarrekening 2018

RMW 24/06/201927/06/2019

Vaststelling jaarrekening OCMW-raad 2018
Besluit
Jaarrekening 2018
Toelichting jaarrekening 2018

 

Administratief centrum

Telefoon
013 390 590

Openingsuren en sluitingsdagen

(01/07/2019 tot en met 31/08/2019)
Openingsuren
1 jul 2019 tot 31 aug 2019
ma
-
di
-
wo
-
do
-
vr
-
Openingsuren
ma
-
di
-
wo
-
-
do
-
-
vr
-
-
Checking status
Checking status
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox