Bekendmakingen reglementen en beleidsdocumenten

Een overzicht van alle reglementen, beleidsdocumenten, gemeentebelasting- en retributiereglementen. 

Datum goedkeuring

Datum bekendmaking
Gemeenteraadsbesluit
GR 20-12-202129-12-2021

Retributiereglement op specifieke afvalinzamelrecepiënten

Besluit

GR 20-12-202129-12-2021

Belastingreglement voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - dienstjaar 2022

Besluit

Reglement

GR 20-12-202129-12-2021

Opheffing belastingreglement op drijfkracht der motoren

Opheffingsbesluit

GR 20-12-202129-12-2021

Belastingreglement op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter voor de aanslagjaren 2022 tem 2025

Besluit

Reglement

GR 20-12-202129-12-2021

Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten -

aanslagjaar 2022 tem 2025

Besluit

GR 28-06-202105-07-2021

Reglement betreffende de inventarisatie van en belasting op leegstaande woningen en/of gebouwen en/of kamers 

Besluit

Reglement

GR 21-12-202005-01-2021

Belastingreglement op masten en pylonen

Besluit

Belastingreglement

GR 21-12-202005-01-2021

Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Besluit

GR 23-11-20207-12-2020

Politieverordening inzake de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op het grondgebied van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad - diverse aanpassingen

Besluit

Reglement

GR 23-11-20203-12-2020

Belastingreglement voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen dienstjaar 2021

Besluit

Reglement

GR 23-11-20203-12-2020

Aanpassing tarievenreglement op de aanvoer van afvalstoffen op de geautomatiseerde recyclageparken van LIMBURG.NET

Besluit

Reglement

GR 25-05-202004-06-2020

Aanpassing verhuur- en tariefreglement sportinfrastructuur

besluit

Reglement

GR 17-02-202025-02-2020

Tarievenreglementen van Limburg.net

besluit

Reglement asbesttarief in park

Reglement asbesttarief aan huis

GR 20-01-202028-01-2020

Belasting op de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

besluit

GR 16-12-201920/12/2019

Fluvius: retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 2020,-2021-2022

Besluit

GR 16-12-201920/12/2019

Reglement inname openbaar domein ingevolge leveringen, verhuizing, bouw- of andere werken

Besluit

Reglement

GR 16-12-201920/12/2019

Belastingreglement op de huis-aan-huis bedeling van reclamedrukwerk

Besluit

Reglement

GR 16-12-201920/12/2019

Belastingreglement op tweede verblijven

Besluit

Reglement

GR 16-12-201920/12/2019

Belastingreglement op de ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschiktheid en onbewoonbaarheid

Besluit

Reglement

GR 16-12-201920/12/2019

Reglement betreffende de inventarisatie van en de belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

Besluit

Reglement

GR 16-12-201920/12/2019

Reglement betreffende de inventarisatie van en de belasting op leegstaande woningen en/of gebouwen en/of kamers 

Besluit

Reglement

GR 16-12-201920/12/2019

Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Besluit

GR 16-12-201920/12/2019

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Besluit

GR 16-12-201920/12/2019

Aanvullende belasting op de personenbelasting

Besluit

GR 9-12-201916-12-2019

Belastingreglement inzamelen en verwerken huishoudelijke afvalstoffen

Besluit

Reglement

GR 27/05/201920/06/2019Retributiereglement inzake afgifte administratieve stukken reglement
GR 17/12/201828/12/2018Addendum bij het kermisreglement 15/02/2016
GR 17/12/201828/12/2018Huisvuilbelasting 2019
GR 17/12/201828/12/2018Aanvullende belasting op de personenbelasting
GR 17/12/201828/12/2018Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2019
GR 25/06/201803/07/2018

Wijziging tarievenoverzicht buitenschoolse kinderopvang

GR 25/06/201803/07/2018Aanpassing tariefreglement culturele infrastructuur
GR 28/05/201801/06/2018

Aanpassing verhuur-en tariefreglement sportinfrastructuur

GR 16/04/201825/04/2018Goedkeuring retributiereglement voor AED-toestellen en een bijhorend onderhoudscontract
GR 18/12/201722/12/2017Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2018

GR 18/12/2017  

22/12/2017Aanpassing reglement inzake belastingen en retributies op de afgifte van administratieve stukken in kader van de omgevingsvergunning
GR 11/09/201722/09/2017Goedkeuring reglement op de aanrekening van aanmaningskosten op niet betaalde fiscale en niet fiscale schulden
GR 30/03/201705/04/2017Goedkeuring reglement betreffende de inventarisatie van en de heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen

GR 30/03/2017

05/04/2017Goedkeuring reglement heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen
GR 20/02/201724/02/2017Goedkeuring reglement op de afgifte van administratieve stukken
GR 16/01/2017
20/01/2017Goedkeuring reglement betreffende de inventarisatie van de heffing op leegstaande woningen, gebouwen en-of kamers

Bekendmaking openbaar onderzoek voor een gemengd project voor het bouwen en exploiteren van 2 windturbines met bijhorende wegenis, kabels en middenspanningscabines, Reustraat 10, Reustraat 12, Reustraat 8, St.-Ferdinandstraat 1, St.-Ferdinandstraat 1A en St.-Ferdinandstraat 1B te 3560 Lummen (02019-00119OP/OMV_2019061668)

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een woning in open bebouwing en kappen van een boom, Populierenstraat 39 te 3560 Lummen (02019-00106OP/OMV_2019070135)

Datum
goedkeuring
Datum bekendmaking Gemeenteraadsbesluit (GR)
OCMW-raadsbesluit (RMW)
GR 20-12-202129-12-2021

Gebruikersreglement digitale geschenkbon

Besluit

Reglement

GR 20-12-202129-12-2021

Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 

Besluit

Reglement

GR 22-11-20218-12-2021

Bepaling van de gemeentelijke dotatie aan de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg voor het jaar 2022

Besluit

GR 22-11-20218-12-2021

Wijziging rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel

Besluit

RPR

RMW 25-10-20219-11-2021

Wijziging arbeidsreglement voor het OCMW-personeel en personeel woonzorgcentrum

Besluit

Arbeidsreglement OCMW-personeel

Arbeidsreglement personeel WZC

GR 25-10-20219-11-2021

Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties GAS 2 en GAS 3 Limburg Regio Hoofdstad en Parket Procureur des Konings Limburg

Besluit

Protocolakkoord 

 

GR 25-10-20219-11-2021

Lokaal Energie- en klimaatpact - ondertekening door de gemeente Lummen

Besluit

Pact

Actieplan

GR 25-10-20219-11-2021

Reglement Lummen for life

Besluit

Reglement

GR 25-10-20219-11-2021

Wijziging arbeidsreglement gemeentepersoneel

Besluit

Arbeidsreglement gemeentepersoneel

RMW 27-09-20215-10-2021

Aanpassing documenten sociale huurwoningen

Reglement

Document

Besluit

 

GR 27-09-20215-10-2021

Huishoudelijk reglement van de Interlokale Vereniging Academie Beringen

Huishoudelijk Reglement

Besluit

RMW 23-8-20216-9-2021

Reglement toekennen eretitels voor leden van OCMW-raad of RMW, voorzitters en leden van het BCSD

Besluit

Reglement

GR 23-8-20216-9-2021

Reglement toekennen eretitels voor schepenen en gemeenteraadsleden 

Besluit

Reglement

GR 23-8-202131-08-2021

Gemeentelijk reglement op de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar en privaat domein 

Besluit

Reglement

BURG 22-7-202123-07-2021

Instellen vaar-en zwemverbod Schulensmeer, waterlopen en overstroomde gebieden

Besluit

GR 28-06-202105-07-2021

Schoolreglement 2021-2022 van de gemeenteschool Zonnebloem

Besluit

Schoolreglement

GR 31-05-202115-6-2021

Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Besluit

Afvalreglement

GR 31-05-202115-06-2021

Reglement op het gebruik van de digitale infoborden 

Besluit

Reglement

RMW 26-04-202104-05-2021

Aanpassing huishoudelijk reglement Minder Mobielen Centrale 't Klavertje

Besluit

Huishoudelijk reglement

 

RMW 26-04-202104-05-2021

Aanpassing huishoudelijk reglement dienst gezinszorg

Besluit

Huishoudelijk reglement

GR 22-03-2021

RMW 22-03-2021

12-04-2021

Gebruikersovereenkomst UiTPAS 

en Basisovereenkomst UitPAS

regio Lummen en Herk-de-Stad

Besluit GR 

Besluit RMW

Gebruikersovereenkomst UiTPAS gemeente en OCMW

Besluit GR

Besluit RMW

Basisovereenkomst UiTPAS gemeente en OCMW

 

RMW 22-3-202112-04-2021

Wijziging arbeidsreglement voor het OCMW-personeel en personeel woonzorgcentrum

Besluit

Arbeidsreglement OCMW-personeel

Arbeidsreglement pesoneel Woonzorgcentrum

GR 22-03-202108-04-2021

Wijziging arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel

Besluit

Arbeidsreglement

GR 22-03-202106-04-2021

Aanvullend reglement betreffende het verkeer in de Genenbosstraat en Kanaalstraat-kanaalbrug

Besluit/reglement

GR 22-03-202101-04-2021

Wijziging rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel

Besluit

Rechtspositieregeling gemeentepersoneel

GR 22-02-202102-03-2021

Huishoudelijk reglement op wielekes

Besluit

Reglement

GR 25-01-202102-02-2021

Reglement speelstraten

Besluit

Reglement

GR 21-2-202020-01-2021

Subsidiereglement voor de aanplant van bomen en houtkanten

Besluit

Reglement

 

GR 21-12-202005-01-2021

Subsidiereglement hernieuwbare energie en renovatie

Besluit

Reglement

GR 21-12-202005-01-2021

Huishoudelijk reglement gemeenteraad en OCMW-raad

Besluit

Reglement

GR 23-11-20207-12-2020

Politieverordening inzake de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op het grondgebied van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad 

Besluit

Reglement

RMW 19-10-202016-11-2020

Aanpassing huurreglement sociale huurwoningen

Besluit

Reglement

 

RMW 14-09-202017-09-2020

Wijziging rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel

cat. 1 en 2

cat. 3

Besluit

gr 14-09-202017-09-2020

Wijziging rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel

Besluit

GR 14-09-202015-09-2020

Gebruikersreglement en retributiereglement Bibliotheek Lummen

Besluit

 

GR 22-06-202030-07-2020

Reglement inzake geschenken en vieringen bij belangrijke levensmomenten

Besluit

Reglement

RMW 22-06-202024-06-2020

Wijziging intern huurreglement en model huurovereenkomst sociale huurwoningen 

Besluit

Reglement

RMW 16-03-202023-03-2020

Procedure energiefonds

Besluit

Procedure

 

RMW 16-03-202023-03-2020

Wijziging arbeidsreglement voor het OCMW-personeel en het personeel woonzorgcentrum

Besluit

Reglement OCMW-personeel

Reglement personeel woonzorgcentrum

Bijlage bij het arbeidsreglement

 

 

GR 16-03-202023-03-2020

Wijziging arbeidsreglement gemeentepersoneel

Besluit

Reglement

Bijlage bij het arbeidsreglement

GR 20-01-202028-01-2020

Gebruik bodycams, dashcams en dronecams op het grondgebied Lummen door de politiezone Limburg Regio Hoofdstad: principiële toestemming

besluit

GR 16-12-201920-12-2019Fluvius: retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - 2020-2021-2022
Besluit
 
GR 9-12-201916-12-2019

Huishoudelijk reglement speeltuinen

Besluit

Reglement

GR 9-12-201916-12-2019

Aanpassing reglement aanplakborden

Besluit

Reglement

GR 9-12-201916-12-2019

Reglement en informatienota vrijwilligers gemeente en OCMW

Besluit

Reglement

GR 18/11/201926/11/2019

Reglement buurtfeesten

Besluit

Reglement

Aanvraagformulier

GR 21/10/201929/10/2019

Principiële toestemming voor het gebruik van ANPR camera's op het grondgebied Lummen door de politiezone Limburg Regio Hoofdstad

Besluit

RMW 21/10/201929/10/2019

Wijziging intern huurreglement sociale woningen

Besluit

Reglement

GR 09/09/201919/09/2019

Reglement geschenken bij geboorte en/of adoptie
Besluit
Reglement

GR 24/06/201902/07/2019
Wijziging rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel
GR 24/06/201902/07/2019
Huishoudelijk reglement OCMW-raad

 

RMW 24/06/201927/06/2019

Aanpassing huishoudelijk reglement poetsdienst met dienstencheques
Besluit
Reglement

RMW 24/06/201927/06/2019

Aanpassing huishoudelijk reglement dienst gezinszorg
Besluit
Reglement

RMW 24/06/201927/06/2019Aanpassing huishoudelijk reglement Anders Mobiel Limburg
Besluit
Reglement
RMW 24/06/201927/06/2019

Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW-Halen en het OCMW-Lummen betreffende de gemeenschappelijke diensten
Besluit
Samenwerkingsovereenkomst 

RMW 24/06/201927/06/2019
Wijziging rechtspositieregeling voor OCMW-personeel categorie 1 en 2 + categorie 3
Besluit
Reglement categorie 1 en 2
Reglement categorie 3
RMW 24/06/201927/06/2019

Huishoudelijk reglement OCMW-raad
Besluit
Reglement

GR 27/05/201904/06/2019Aanpassing aanvullend reglement houdende maatregelen met betrekking tot het aanbrengen van oversteekplaatsen voor voetgangers
GR 18/03/201927/03/2019Gebruikersreglement bibliotheek Lummen
GR 18/02/201928/02/2019Aanvullend reglement betreffende het parkeren voor elektrische voertuigen
GR 18/02/201928/02/2019Aanvullend reglement houdende maatregelen met betrekking tot het verkeer in de Oosterhovenstraat, kruispunt Onze-Lieve-Vrouwstraat

GR 18/02/2019

28/02/2019

Aanvullend reglement houdende maatregelen mbt het verkeer buurtweg 60 (doorsteek Schalbroekstraat-Schulensebaan)
GR 21/01/201925/01/2019Algemene voorwaarden gemeentelijk vrijetijdsaanbod
GR 17/12/201828/12/2018Budget 2019
GR 17/12/201828/12/2018Aanpassing HHR studio Mudanza
GR 10/09/201824/09/2018Schoolreglement De Zonnebloem 2018
GR 10/09/201824/09/2018

Reglement uitleenmaterialen  

GR 25/06/20183/7/2018

Wijziging van het huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang

GR 25/06/20182/07/2018

Aanpassing huishoudelijk reglement GCOC Oosterhof

GR 28/05/20181/06/2018Aanvullend reglement houdende maatregelen met betrekking tot het verkeer in het Broedersveld
GR 28/05/20181/06/2018

Politiereglement clubhuizen motorclubs Reglement

GR 18/12/201722/12/2017Lokaal toewijzingsreglement - bejaardenwoningen Helvetiastraat 36

GR 18/12/2017 

22/12/2017Aanpassing verhuur- en tariefreglement sportinfrastructuur
GR 18/12/2017 22/12/2017Aanpassing reglement van de gemeentelijke mantelzorgtoelage
GR 18/12/2017 22/12/2017Aanpassing reglement van de gemeentelijke toelage voor personen met een beperking
GR 24/04/201728/04/2017Goedkeuring reglement voor verkoop van bouwgronden 
GR 16/01/201720/01/2017Aanpassing addendum aan politiecodex GAS LRH-schrapping blauwe zone

 

 

Datum goedkeuringDatum bekendmaking

Gemeenteraadsbesluit (GR) 
OCMW-raadsbesluit (RMW)

RMW 20-12-202128-12-2021

vaststelling 4de aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Besluit 

4de aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Documentatie

 

GR 20-12-202128-12-2021

4de aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Besluit

4de aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Documentatie

RMW 25-10-20219-11-2021

3de aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Besluit

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Documentatie bij aanpassing meerjarenplan 2020-2025

GR 25-10-20219-11-2021

3de aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Besluit

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Documentatie bij aanpassing meerjarenplan 2020-2025

RMW 28-06-202106-07-2021

Vaststelling jaarrekening 2020

Besluit

De wettelijk verplichte rapporten bij de jaarrekening 2020

De documentatie bij de jaarrekening 2020

GR 28-06-202105-07-2021

Vaststelling jaarrekening 2020

Besluit

De wettelijk verplichte rapporten bij de jaarrekening 2020

De documentatie bij de jaarrekening 2020

RMW 25-01-202102-02-2021

2de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 vaststelling 

Besluit

Aanpassing MJP 2020-2025

Documentatie aanpassing MJP 2020-2025

GR 25-01-202102-02-2021

Goedkeuring 2de aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Besluit

Aanpassing MJP 2020-2025

Documentatie aanpassing MJP 2020-2025

RMW 21-12-202013-01-2021

Vaststelling 2de aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Besluit

Aanpassing MJP 2020-2025

GR 21-12-202005-01-2021

Goedkeuring 2de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 

Besluit

Aanpassing MJP 2020-2025

RMW 19-10-202027-10-2020

Besluit

Aangepast MPJ 2020-2025

 

GR 19-10-202027-10-2020

Besluit

Aangepast MJP 2020-2025

RMW 22-06-202024-06-2020

Vaststelling jaarrekening 2019

Besluit

Jaarrekening 2019 OCMW

GR 22-06-202024-06-2020

Vaststelling jaarrekening 2019

Besluit

Jaarrekening 2019 gemeente

GR 17-02-202025-02-2020

Burgemeesterconvenant 2030: gemeentelijk klimaatactieplan 

Besluit

klimaatactieplan

 

GR 16-12-201920/12/2019Meerjarenplan 2020-2025
Besluit
MJP 2020-2025
GR 16-12-201920/12/2019Budgetwijziging 2019-2
Besluit
Budgetwijziging 2019-2
RMW 16-12-201920/12/2019Meerjarenplan 2020-2025
Besluit
MJP 2020-2025
GR 24-06-201901/07/2019
Budgetwijziging 2019-1
GR 24/06/201927/06/2019

Vaststelling jaarrekening gemeenteraad 2018
Besluit
Jaarrekening 2018
Toelichting jaarrekening 2018

RMW 24/06/201927/06/2019

Vaststelling jaarrekening OCMW-raad 2018
Besluit
Jaarrekening 2018
Toelichting jaarrekening 2018

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox