Gescheiden riolering in Linkhoutstraat en zijstraten

Algemeen
Waar

deel Linkhoutstraat, deel Schalbroekstraat vanaf Goerenbeek tot Spoorweg, deel Priesterseheidestraat, Hulshoekstraat, deel Boogbosstraat, Langgorenstraat , Smetanastraat, deel  Heidestraat, deel Demerstraat, Schansstraat, Zwarte Brugstraat 

Soort
In uitvoering
Datum
maandag 17 april 2023
Wanneer
De voorbereidende werken aan de nutsleidingen zijn gestart midden 2022 en worden voltooid tegen eind 2024
Waarom wordt er gewerkt?

Aquafin werkt samen met de gemeente Lummen aan een propere leefomgeving. Het aandeel riolering in Lummen moet omhoog. Daarom wordt er in Linkhout gescheiden riolering aangelegd. Want, dat is beter voor het milieu en zorgt dat regenwater efficiënter gezuiverd kan worden.

Maar ook aan de veiligheid wordt gewerkt. Het huidige smalle fietspad aan één zijde van Linkhoutstraat is helemaal niet veilig. Daarom wordt er nu een beide zijden een nieuw fietspad van 175 cm breed aangelegd. 

Wat houdt het werk in?

Er wordt gescheiden riolering aangelegd in de Linkhoutstraat, de Zwarte Brugstraat, de Schansstraat, de Hulshoekstraat, de Smetanastraat, de Boogbosstraat, de Priesterseheidestraat en de Langgorenstraat. Dat wil zeggen dat er twee rioleringsbuizen worden aangelegd: een buis voert regenwater af, de andere afvalwater.

Na de rioleringswerken worden er fietspaden aangelegd in de Linkhoutstraat.

Wat is de timing van het werk?

Infoavonden

Op 1 maart 2023 organiseerden we een infovergadering voor de bewoners van deze fase. De presentatie die er getoond werd kan u hier nog rustig raadplegen.

Op 5 oktober 2023 wordt er een infoavond georganiseerd  voor de bewoners van fase 3. Zij kregen hiervoor deze afzonderlijke uitnodiging in de bus.  Indien u de presentatie die er gegeven werd eens rustig wil nalezen kan dat hier.

De bewoners van fase 2 ( Prieserseheidestraat, Hulshoekstraat, Boogbosstraat, Langgorenstraat en Smetanastraat) kregen een afzonderlijke infobrochure in de bus. 

Stand van zaken (mei 2024)

Hoever staan we nu?
Hieronder kan je de reeds gerealiseerde werken terugvinden. Dit per fase.

Fase 1: Linkhoutstraat + Boogbosstraat + Smetanastraat
Linkhoutstraat spoor tem apotheek

 • Onderlaag asfalt + fietspad is overal geplaatst.

Fase 2: Priesterse Heidestraat + Hulshoekstraat
Priesterse Heidestraat en Langgorenstraat

 • De nieuwe omleidingsroute is via de Priesterse Heidestraat voorzien. Hier zijn alle wegeniswerken afgerond.
 •  Er dienen enkel nog enkele inritten hersteld te worden.

Hulshoekstraat:

 •  Omzichtig opbreken van de inritten is reeds gebeurd.
 • Willemen is begonnen met de opbrak van de weg thv Hulshoekstraat 14.

Fase 3: Linkhoutstraat (rondpunt) + Heidestraat
Rondpunt tot Heidestraat

 • Rioleringswerken zijn gerealiseerd (hoofdriolering + huisaansluitingen)
 • Lijnvormige elementen en de onderlaag asfalt zijn geplaatst

Heidestraat + Kambergen:

 • Rioleringswerken zijn gerealiseerd (hoofdriolering + huisaansluitingen)
 • Onderfundering is geplaatst
 • Lijnvormige elementen zijn gestort (goot)

Linkhoutstraat vanaf Heidestraat t.e.m centrum Linkhout

 • Rioleringswerken zijn gerealiseerd (hoofdriolering + huisaansluitingen)
 • Onderfundering is geplaatst
 • Lijnvormige elementen zijn gestort (goot)
Komende werkzaamheden
Hieronder kan je een globale planning van de komende werken terugvinden. Weet dat deze planning kan schuiven aangezien de werken weersafhankelijk zijn.
 
Fase 1: Linkhoutstraat + Boogbosstraat + Smetanastraat
Linkhoutstraat fase 1 (thv Spar):
 • Willemen zal hier binnenkort starten met het herstellen van de inritten.
 • Als eenmaal alle inritten zijn afgewerkt en de groene infiltratiebermen zijn gerealiseerd zal de toplaagasfalt geplaatst worden.
Boogbosstraat + Smetanastraat
 • Nog enkele inritten dienen in deze zone hersteld te worden.
 • De toplaag asfalt in deze straten zullen gelijktijdig uitgevoerd worden met linkhoutstraat fase 1

 

Fase 2: Priesterse Heidestraat + Hulshoekstraat
Priesterse Heidestraat + Langgorenstraat:

 • Alle grote wegeniswerken zijn hier uitgevoerd.
 • Groene infiltratiebermen zijn aangelegd (en momenteel druk aan het werk ).

Hulshoekstraat

 • Willemen is deze opgestart met de opbraak werken thv Hulshoekstraat 14.
 • Vanaf volgende week starten ze ook met de opbraak wegenis + plaatsen riolering thv Hulshoekstraat x Kapelstraat.

Fase 3: Linkhoutstraat (rondpunt) + Heidestraat
Linkhoutstraat fase 3.1 (rondpunt tem Heidestraat)

 • APK is momenteel bezig met het plaatsen van nieuwe leidingen in kabels langst de nieuw geplaatst lijnvormige element. Deze werken zullen nog enkele weken duren.
 • Na de aanleg van de nieuwe leidingen en kabels moeten de “overkoppelingen” nog gebeuren voor de huizen hierop aan te sluiten.

Linkhoutstraat fase 3.2 (vanaf Heidestraat richting Linkhout-centrum)

 • Het plaatsen van de onderlaag asfalt is voorzien op dinsdag 7 mei. Weet dat deze werken zeer weersafhankelijk zijn en dus mogelijks kunnen opschuiven.

Heidestraat richting Kambergen

 •  Het plaatsen van de onderlaag asfalt is op dezelfde dag voorzien als Linkhoutstraat fase 3.2.

 

Hinder door het werk

Omleiding

Tijdens de werken zal de werfzone afgesloten zijn voor het verkeer. De fietsers rijden  via de Begijnenbroekstraat, het fietspad langs de Demer en de Beekstraat. Lokaal autoverkeer volgt een korte omleiding en rijdt om via de Kapelstraat en de Hulshoekstraat. 

Doorgaand verkeer tussen Lummen en Halen wordt omgeleid via Schulen en Herk-de-Stad

Omdat men nu ook gestart is in de Linkhoutstraat tussen de Kambergenstraat en de Vinnehoekstraat moet het lokaal verkeer omrijden via de Kammestraat en de Gorenbroekstraat naar de Vinnehoekstraat.

Op de rotonde aan de Vinnehoek wordt verkeer geregeld met verkeerslichten. Tijdens het kerstverlof zal  de rotonde terug opengesteld worden.

Deze omleidingen werden schematisch voorgesteld op dit plannetje

Vermits er ook werken bezig zijn op de Meldertsebaan en de Zelemsebaan hebben wij een een overzichtsplan gemaakt waarop al de omleidingen schematisch afgebeeld staan. 

In de presentaties van de infoavonden kan u ook meer info vinden over de hinder die de bewoners kunnen ondervinden. 

Schrijf je in voor de nieuwsupdate over de werken in Linkhout
Documenten over het project
Contactgegevens
013 390 525
openbare.werken@lummen.be