Gecoro

De GECORO of  de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het Decreet op de ruimtelijke ordening kent een belangrijke, voornamelijk adviserende taak toe in het kader van het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld bij het structuurplan, bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Deze commissie kan op eigen initiatief ook adviezen formuleren aan de gemeenteraad of het schepencollege. De dienst ruimtelijke ordening neemt het secretariaat op zich (uitnodigingen, verslagen, administratie, dossiervoorbereiding, ...).

De GECORO is drieledig samengesteld:

  • leden die organisaties vertegenwoordigen uit het maatschappelijk middenveld en hun plaatsvervangers
  • leden die bijzonder deskundig zijn op vlak van ruimtelijke ordening en  stedenbouw en hun plaatsvervangers.
  • waarnemers van de fracties uit de gemeenteraad en van het schepencollege. 

 

 

Link:

http://www.gecoro.info/

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox