Kringloopkrachten

Kringloopkrachten helpen jou de kringloop van keuken- en tuinresten levend te houden.

Kringloopkracht - logo

Bijna de helft van ons huishoudelijk afval is organisch. Het bestaat uit voedsel-, keuken- en tuinafval. In het kader van afvalpreventie wordt dit afval best zo veel mogelijk vermeden en/of thuis verwerkt. Dit levert een belangrijk milieuvoordeel op, én een lagere afvalfactuur. In samenwerking met diverse partners (Limburg.net, Centrum Duurzaam Groen, VLACO, VELT …) worden daarom verschillende initiatieven en projecten opgezet, en informatie- en sensibiliseringscampagnes georganiseerd. Ook de inzet van kringloopkrachten (vroeger 'compostmeesters' genoemd) past hierin. 

Kringloopkrachten zijn vrijwilligers die de bevolking aanmoedigen de 'thuiskringlopen' in het dagelijkse leven in de praktijk te brengen. Ze geven hun kennis en enthousiasme over kringlooptechnieken graag door aan medeburgers. Zo helpen ze je bij het verwerken van keuken- en tuinresten. Actieve kringloopkrachten zijn voor de gemeente en de plaatselijke gemeenschap goud waard.

Waar vroeger de nadruk op het thuiscomposteren lag, komen nu verschillende thema's van de biologische kringloop aan bod. Vandaar dat we nu niet meer spreken van 'compostmeesters', maar van 'kringloopkrachten'. 

 • voedselverlies: door eenvoudige tips toe te passen bij aankoop, bereiding en bewaring kan je verkwisting tegen gaan
 • grasbeheer: door eenvoudige ingrepen kan je de hoeveelheid grasmaaisel aanzienlijk beperken
 • snoeihoutverwerking: snoeihout kan je tuin mooier maken en voor meer biodiversiteit zorgen 
 • vaste planten: met de juiste plantenkeuze voorkom je afval
 • kippen houden: in ruil voor organisch materiaal uit je keuken of tuin, geven kippen eieren, vlees, mest 
 • thuiscomposteren: maak zelf dit humusrijke product
 • compostgebruik: voor gezonde planten in een gezonde bodem

Begaan met leefmilieu, klimaat en biologische kringloop? Kom je graag in contact met andere tuinliefhebbers? Wil je je kennis en passie delen met anderen? Dan is vrijwilligerswerk als Kringloopkracht iets voor jou!

Tips geven in een school of tuin, je verhaal vertellen op een informatiestand, demonstraties geven, insectenhotels bouwen, compostbakken in elkaar steken, hakselen, vlechten … vrijwilligerswerk op je eigen ritme. Samen met de gemeentelijke coördinator en andere kringloopkrachten hou je de kringloop van keuken- en tuinresten levend. Uiteraard bieden we je op voorhand gratis de nodige opleiding aan.

 • zes interactieve sessies en een dag praktijk in een toontuin
 • over composteren, ecologisch tuinieren, kippen houden en andere kringloopthema’s
 • sessies: maandag 2, 9, 16, 23 oktober en 6, 20 november 2023, 19.00 - 21.30 uur, G.C.O.C. Oosterhof (Dr. Vanderhoeydonckstraat 56) in Lummen
 • praktijk: zaterdag 18 november 2023, 10.00 - 16.00 uur, Ambertuin domein Kiewit (Putvennestraat 108) in Hasselt
 • info / inschrijven: www.centrumduurzaamgroen.be/wordkringloopkracht, annick.depaepe@centrumduurzaamgroen.be

Het betreft een samenwerking tussen de gemeente Lummen, Limburg.net en Vlaco vzw en het Centrum Duurzaam Groen.

 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen - overzichtfiche

Zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) werden opgemaakt door de Verenigde naties en dienen wereldwijd als leidraad om een duurzame koers te varen.

Door de kringloop levend te houden, werken we aan de volgende doelstellingen.

 • 11 Duurzame steden en gemeenschappen,
 • 12 Verantwoorde consumptie en productie,

 • 13 Klimaatactie,
 • 15 Leven op het land,
 • 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox