Zwerfvuil

Uiteraard ligt de nadruk op het vermijden van zwerfvuil en sluikstorten. Maar wanneer er toch afval op straat terecht komt, schieten onze Mooimakers, Straat.net-deelnemers, Lummense kindergemeenteraad, gemeentelijke diensten en politie in actie. Zo werken we samen aan een proper Lummen.

Zwerfvuil - sluikstort

Zwerfvuil en sluikstorten kosten alle overheden handenvol geld, dat veel nuttiger besteed kan worden.

Ook de milieu-impact is niet gering. Denk maar aan de plastic soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in koeienmagen  terecht komt.

Al het materiaal dat in de massa zwerfvuil en sluikstort terechtkomt, is bovendien verloren voor recyclage.

Ten slotte veroorzaakt afval in de openbare ruimte veel ergernis. Lokale overheden krijgen veel klachten, het frustreert degenen die het goed doen en het draagt bij aan het onveiligheidsgevoel.

Wil ook jij graag je steentje bijdragen aan een propere gemeente en wil je meerdere keren per jaar je omgeving proper maken? Wordt dan een ‘Mooimaker’. Kies op www.mooimakers.be een gebiedje of enkele straten waar je bijvoorbeeld regelmatig gaat wandelen: hiermee ‘claim’ je deze locaties in onze gemeente om op te ruimen. Je vindt er ook de nodige achtergrondinformatie.

De gemeente Lummen voorziet het nodige opruimmateriaal. Of je bestelt dit rechtstreeks bij Mooimakers. Jij krijgt in ruil voor je opruimwerk punten, die je kan inruilen voor leuke beloningen.

 

Elk jaar organiseert onze gemeente samen met Limburg.net in de lente de actie ‘Straat.net’. Leerlingen van onze Lummense scholen en Lummense verenigingen steken dan de handen uit te mouwen om zwerfvuil langs onze gemeentewegen op te ruimen.
Ook de Lummense Kindergemeenteraad geeft elk jaar in maart het goede voorbeeld door een vijftal kilometer gemeenteweg op te ruimen.
 
  • Per opgeruimde kilometer gemeenteweg krijgt je klas of vereniging 15,00 euro. Dit geld wordt enkele maanden later gestort. Het opruimen van 1 km betekent dat de straat aan beide kanten opgeruimd moet worden.
  • Alle opruimers zijn verzekerd tijdens de opruimactie.
  • Het nodige opruimmateriaal wordt ter beschikking gesteld: werkhandschoenen, grijpers, veiligheidsvestjes, afvalzakken.
  • De gemeente verdeelt de straten en bepaalt het opruimparcours voor de deelnemers. Bij deze keuze wordt steeds rekening gehouden met de veiligheid.
  • Het opruimen dient al wandelend te gebeuren.
  • Alle Lummense verenigingen en scholen krijgen hiervoor nog een uitnodiging toegestuurd.
Schrijf je groep hiervoor zeker tijdig in. Hou hiervoor steeds onze gemeentelijke informatiekanalen in de gaten.
 
In 2022 vond de actie plaats op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 maart. Zestien verenigingen en vijf scholen trokken de straat op om onze openbare ruimte te bevrijden van zwerfvuil. Maar liefst 192,52 km Lummense straatbermen werden onder handen genomen en ontdaan van zwerfvuil. Dit leverde (spijtig genoeg) 1 420 kg leverde afval op.

Elk jaar vindt begin oktober de ‘Week van de handhaving’ plaats. Aangezien de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten één van de prioriteiten uit ons gemeentelijk afvalplan is, neemt de gemeente Lummen elk jaar deel. Gedurende deze week vinden er extra controles plaats op zwerfvuil en sluikstorten.

Wij willen als gemeente ons niet enkel richten op boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle. We willen dat burgers ervaren dat ze niet zomaar afval kunnen achterlaten op het openbare domein, en dit door bewustwording, het aanspreken op foutief gedrag, door zichtbaar op te ruimen ... Zo willen we de slagkracht van onze gemeenschappelijke inspanningen maximaliseren.

Zwerfvuil opruimen, is spijtig genoeg een noodzakelijk kwaad. Preventieve maatregelen zijn zeker zo efficiënt. Daarom sloot de gemeente Lummen reeds in 2021 aan bij de Statiegeldalliantie. Momenteel hebben reeds 65 % van de Vlaamse gemeenten zich hierbij aangesloten.

In de Statiegeldalliantie verenigen zich Belgische en Nederlandse bedrijven, lokale overheden en organisaties die zwerfafval beu zijn. Samen roepen ze regeringen op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle plastic drankflessen en drankblikjes.

Meer informatie hierover vindt je op https://statiegeldalliantie.org/nl.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox