Snelheidsplan

Print

Op de gemeenteraad van 26 juni 2017 werd het nieuwe snelheidsplan, dat van kracht is sinds 1 september 2017, goedgekeurd. Concreet betekent dit dat de doorgangswegen (gemeentewegen) 70 km/uur blijven en op de woonstraten en kleinere landelijke wegen is de snelheid 50 km/uur. Schoolomgevingen behouden uiteraard de snelheid 30km/u. 

Op de gemeenteraad van 26 juni is het nieuwe snelheidsplan, dat van kracht zal zijn vanaf 1 september 2017, goedgekeurd. Concreet betekent dit dat de doorgangswegen (gemeentewegen) blijven 70 km/uur en de woonstraten en kleinere landelijke wegen is de snelheid 50 km/uur. Schoolomgevingen behouden de snelheid van 30km/u. 

Het bestaande snelheidsplan dateerde al van 2006 en was niet meer aangepast aan de huidige noden om de verkeersveiligheid en het wooncomfort in Lummen maximaal te garanderen. 

Het vernieuwde snelheidsplan werd opgesteld in samenspraak met de adviesraad voor verkeer en mobiliteit en sluit aan op de snelheidsregimes van de buurgemeentes. Het uitgangspunt is steeds geweest om de verkeersveiligheid te blijven garanderen en het wonen in de gemeente zo comfortabel en leefbaar mogelijk te maken. 
 

50 km/uur is de gangbare norm voor “de bebouwde kom”. Vandaag kunnen we niet meer spreken van “bebouwde kom”. Er is immers bijna overal bebouwing en daarom is het beter om het snelheidsregime te bekijken vanuit de terminologie “verbindingswegen en woonstraten”. 

Omwille van dit veranderde straatbeeld (extra bebouwing), de herhaaldelijke meldingen van inwoners, het stijgende verkeer, wegen gelegen op het toeristisch fietsnetwerk en de veranderde visie van het snelheidsregime op gewestwegen (70km/uur als norm), was er nood aan een globale actualisering van het snelheidsplan. 

Het is onlogisch dat het verkeer even hard mag rijden op goed uitgeruste gewestwegen als in woonstraten. Dit werkt sluipverkeer in de hand.

In 2014 werd via een langlopende enquête (1 jaar) naar de mening van de Lummenaar gevraagd. Hieruit bleek duidelijk dat een grote meerderheid van de respondenten (350 personen) voorstander was van een aanpassing naar 50 km/uur in de woonstraten en kleinere straten. Het snelheidsplan is daarom opgesteld op basis van 2 grote pijlers: de doorgangswegen in Lummen blijven 70 km/ uur en de overige wegen op enkele uitzonderingen (vb Industrie Gestel) na 50 km/u. 

Deze aanpassing van het snelheidsplan heeft enkel invloed op de gemeentewegen. Bij gewestwegen heeft de gemeenteraad enkel een adviserende rol en ligt de bevoegdheid inzake snelheidsregime bij Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts. De gemeente Lummen blijft bij haar standpunt dat de inrichting van de verkeerseilanden op de N717 Lummen-Beringen infrastructureel aangepakt moeten worden zodat het snelheidsregime wederom naar 70km/uur gebracht kan worden.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox