Tweede verblijven

Een tweede verblijf is een private constructie waarvan de zakelijk gerechtigde of huurder die er kan verblijven op dit adres niet is ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente, ongeacht of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen en buitenverblijven, optrekjes, chalets, wooncaravans of andere verblijfplaatsen. De private constructie kan op elk ogenblik door de zakelijk gerechtigde of huurder gebruikt worden voor bewoning of verblijf. Bovendien kan de zakelijk gerechtigde aantonen dat de constructie geen leegstaande entiteit is door het voorleggen van bewijs zoals onder meer het verbruik van nutsvoorzieningen.

Tweede verblijven

Er is een jaarlijkse gemeentebelasting op tweede verblijven, ongeacht het feit of ze al dan niet in de kadastrale legger zijn ingeschreven.
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari van het betreffende aanslagjaar zakelijk gerechtigde is van het tweede verblijf.
Er geldt een aangifteplicht voor tweede verblijven.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox