Glas en metalen - wijzigingen!

Vanaf 1 januari 2022 wordt glas elke tweede vrijdag van de maand opgehaald in de hele gemeente. De huis-aan-huisophaling van metalen wordt stopgezet.

Voor een proper Lummen - logo

Wijzigingen

 • De huis-aan-huisophaling van metalen wordt stopgezet op 1 januari 2022. Aangezien sinds de invoering van de blauwe PMD-zak de aangeboden hoeveelheden metaal zeer beperkt zijn, is de aparte inzameling hiervan niet langer economisch rendabel.  Met oude metalen kan je steeds terecht op het recyclagepark.
 • Vanaf 1 januari 2022 wordt in de hele gemeente glas op de tweede vrijdag van de maand opgehaald. Vanaf dan wordt glas huis-aan-huis opgehaald door een externe firma. Daardoor verdwijnen de verschillende rondes. De exacte data kan je terugvinden in de afvalkalender.
 • Wit en gekleurd glas mogen samen worden aangeboden. Door de technologische evolutie wordt glas tegenwoordig machinaal per kleur gesorteerd. Het is dan ook niet langer noodzakelijk wit en gekleurd glas apart te houden. Voortaan wordt al het glas samen verzameld en in de verwerkingsinstallatie mechanisch gesorteerd.
 • Glas mag enkel worden aangeboden in de officiële inzamelbakken van de gemeente. Om vervuiling van het straatbeeld, zwerfvuil of te zwaar geladen bakken te vermijden wordt enkel het glas aangeboden in de officiële bakken van de gemeente nog meegenomen. In het verleden werd bij elke woning een dergelijke groene bak van 20 liter gratis aangeboden of konden de eerste bewoners van een nieuwbouwwoning dergelijke inzamelbak gratis komen afhalen. Wij merken echter dat niet iedereen hiervan gebruik heeft gemaakt. Is dit bij jou het geval, dan kan je in het Administratief Centrum nog steeds een gratis inzamelbak ophalen. Gaat de gratis inzamelbak stuk of wens je een bijkomend exemplaar, dan kan je deze in het A.C. aankopen tegen 10,00 euro per bak. Appartementsgebouwen krijgen de beschikking over rolcontainers van 120 liter. Horeca-uitbaters kunnen dergelijke rolcontainers aankopen indien de gebruikelijke glasinzamelbak voor hen niet volstaat.
 • Glasbakken dienen zonder deksel aangeboden te worden. De ophalers verliezen anders heel veel tijd met het verwijderen er van.

Blijven ongewijzigd

 • Enkel huishoudelijk glas mag worden meegegeven met de huis-aan-huis-ophaling. Vlak glas, vuurvast glas of spiegelglas vragen een aparte verwerkingsmethode. Deze glassoorten kunnen niet verwerkt worden tot nieuw consumptieglas en worden dan ook niet meegenomen. Met dit glasafval kan je terecht op het recyclagepark waar men hiervoor een aparte container heeft.
 • Keramiek, porselein, aardewerk, deksels enz. zijn geen glassoorten en horen dus niet thuis bij het glasafval. Deze worden niet meegenomen. Gelieve dus zelf de niet-glazen deksels op voorhand te verwijderen. De ophalers verliezen anders heel veel tijd hier mee.
 • Glasbakken mogen niet overladen worden. Om te vermijden dat de bakken te zwaar worden voor de ophalers en om te vermijden dat er glas uit de bakken valt, mogen glasbakken maar tot aan de rand gevuld worden. 
 • Glasbakken mogen niet ingesloten worden door papierafval. Alhoewel glas en papier op dezelfde dag opgehaald worden, gebeurt dit door twee verschillende ophalers.
 • Zowel de oude groene glasafvalbakken (opschrift: gemeente Lummen) als de nieuwe (opschrift: Voor een proper Lummen) mogen gebruikt worden.
 • Glasbakken dienen op de dag van de ophaling vóór 06.00 uur goed zichtbaar klaar te staan aan de rand van de openbare weg.
 • Private personen: Elke eerste bewoner van een nieuwe woning ontvangt één gratis kunststof inzamelbak voor hol glas. Voor een bijkomende inzamelbak betaal je 10,00 euro per inzamelbak. Je kan hiervoor terecht aan het onthaal van het Administratief Centrum. 
 •  Appartementsgebouwen: Deze met meer dan zeven woongelegenheden ontvangen gratis twee rolcontainers van 120 liter voor de inzameling van hol glas. Indien hieraan behoefte is, kan per zeven extra woongelegenheden een bijkomende rolcontainer van 120 liter gratis ter beschikking worden gesteld.
 •  HORECA-gelegenheden: Indien deze behoefte hebben aan een grotere inzamelbak, kunnen ze een rolcontainer van 120 liter aankopen. Een dergelijke rolcontainer kost 50,00 euro per rolcontainer van 120 liter.
 • Scholen: In het kader van sensibilisatie rond selectieve afvalinzameling kunnen scholen naargelang hun behoefte rolcontainers van 120 liter ter beschikking krijgen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox