Glas en metalen - wijzigingen!

Vanaf 1 januari 2022 wordt glas elke tweede vrijdag van de maand opgehaald in de hele gemeente. De huis-aan-huisophaling van metalen wordt stopgezet.

Voor een proper Lummen - logo

Wijzigingen

  • De huis-aan-huisophaling van metalen wordt stopgezet op 1 januari 2022. Aangezien sinds de invoering van de blauwe PMD-zak de aangeboden hoeveelheden metaal zeer beperkt zijn, is de aparte inzameling hiervan niet langer economisch rendabel.  Met oude metalen kan je steeds terecht op het recyclagepark.
  • Vanaf 1 januari 2022 wordt in de hele gemeente glas op de tweede vrijdag van de maand opgehaald. Vanaf dan wordt glas huis-aan-huis opgehaald door de firma SUEZ. Daardoor verdwijnen de verschillende rondes. De exacte data kan je terugvinden in de afvalkalender.
  • Wit en gekleurd glas mogen samen worden aangeboden. Door de technologische evolutie wordt glas tegenwoordig machinaal per kleur gesorteerd. Het is dan ook niet langer noodzakelijk wit en gekleurd glas apart te houden. Voortaan wordt al het glas samen verzameld en in de verwerkingsinstallatie mechanisch gesorteerd.
  • Glas mag enkel worden aangeboden in de officiële inzamelbakken van de gemeente. Om vervuiling van het straatbeeld, zwerfvuil of te zwaar geladen bakken te vermijden wordt enkel het glas aangeboden in de officiële bakken van de gemeente nog meegenomen. In het verleden werd bij elke woning een dergelijke groene bak van 20 liter gratis aangeboden of konden de eerste bewoners van een nieuwbouwwoning dergelijke inzamelbak gratis komen afhalen. Wij merken echter dat niet iedereen hiervan gebruik heeft gemaakt. Is dit bij jou het geval, dan kan je in het Administratief Centrum nog steeds een gratis inzamelbak ophalen. Gaat de gratis inzamelbak stuk of wens je een bijkomend exemplaar, dan kan je deze in het A.C. aankopen tegen 10,00 euro per bak. Appartementsgebouwen krijgen de beschikking over rolcontainers van 120 liter. Horeca-uitbaters kunnen dergelijke rolcontainers aankopen indien de gebruikelijke glasinzamelbak voor hen niet volstaat.

Blijven ongewijzigd

  • Enkel huishoudelijk glas mag worden meegegeven met de huis-aan-huis-ophaling. Vlak glas, vuurvast glas of spiegelglas vragen een aparte verwerkingsmethode. Deze glassoorten kunnen niet verwerkt worden tot nieuw consumptieglas en worden dan ook niet meegenomen. Met dit glasafval kan je terecht op het recyclagepark waar men hiervoor een aparte container heeft.
  • Keramiek, porselein, aardewerk, deksels enz. zijn geen glassoorten en horen dus niet thuis bij het glasafval. Deze worden niet meegenomen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox