Gescheiden riolering en fietspaden tussen Meldert en Lummen

Algemeen
Waar

Op de Meldertsebaan, de Dikke Eikstraat en de Beukeboomstraat (N725), tussen het kruispunt met de Grote Baan (N29) in Meldert en het kruispunt met de Ringlaan en Kerkstraat in centrum Lummen. De werken werden in verschillende fasen opgedeeld. 

Soort
In uitvoering
Wanneer
Volgende fase start eind 2022
Waarom wordt er gewerkt?

Om het gebruik van de fiets te stimuleren en de veiligheid te verhogen worden langs alle gewestwegen fietspaden aangelegd.

Er is meer gescheiden riolering nodig in Lummen. Want, dat is beter voor het milieu en dat zorgt ervoor dat regenwater efficiënter gezuiverd kan worden. Daarom leggen het Agentschap Wegen en Verkeer, Fluvius en de gemeente gescheiden riolering aan tussen Meldert en Lummen.

Wat houdt het werk in?

Langs de volledige verbindingsweg tussen de Grote Baan (Zwarte Ring) en het centrum van Lummen worden veilige fietspaden aangelegd. 

Er wordt gescheiden riolering aangelegd tussen Meldert en Lummen, op de Meldertsebaan, de Dikke Eikstraat en de Beukeboomstraat. Dat wil zeggen dat er twee rioleringsbuizen worden aangelegd: een buis voert regenwater af, de andere afvalwater.

Na het aanleggen van de riolering, wordt de weg ook opnieuw geasfalteerd en worden de gescheiden fietspaden aangelegd.

Kijk ook eens op de site van AWV:  https://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-meldertsebaan-tussen-rotonde-grote-baan-en-geeneindestraat

 

 

 

Wat is de timing van het werk?

De fietspaden langs de doortocht door Meldert, tussen de Mellaerstraat en de Geeneindestraat, werden vorig jaar reeds geopend.

In een volgende fase zal de missing link tussen de Grote Baan en de Geeneindestraat aangepakt worden. We noemen dit Meldertse baan fase 4

Omgevingsvergunning:

De aanvraag voor de omgevingsvergunning werd ingediend. Binnenkort zal het openbaar onderzoek starten. De  aangelanden worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht en er zullen affiches uitgehangen worden.

Innemingen: 

Er moeten ook een 30-tal innemingen gebeuren. Het onteigeningsplan werd goedgekeurd.  Op 12 april werden de eigenaars die door een inneming getroffen persoonlijk uitgenodigd voor een toelichtingsvergadering. De presentatie kan u hier nalezen.

Binnenkort zullen de onderhandelingen starten om een minnelijk akkoord te verkrijgen om de nodige gronden in te nemen. 

Uitvoering:

We trachten de werken eind  2022 te starten. 

 

 Intussen wordt hard gewerkt om het administratief dossier voor de laatste fase, tussen de Mellaerstraat en het centrum van Lummen, op te maken.  Dit noemen we Meldertsebaan fase 2 en 3. In eerste instantie zal hiervoor een onteigeningsplan opgemaakt worden. We hopen de onderhandelingen voor de noodzakelijke innemingen dit jaar te starten zodat de werken in 2024 kunnen aangevat worden. 

 

Hinder door het werk

Zodra de werken in uitvoering gaan zullen hier de omleidingsplannen te vinden zijn.

Het werk in beeld
Contactgegevens
013 390 525
openbare.werken@lummen.be

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox