Gescheiden riolering en een veilige schoolomgeving in Geneiken

Algemeen
Waar

deel Geneikenstraat, Koekoekstraat, Tuinstraat, Oudestraat, Sacramentstraat en Dwarsstraat

Soort
Concreet gepland
Datum
woensdag 01 juni 2022
Wanneer
De werken worden gestart in de eerste helft van 2022
Waarom wordt er gewerkt?

Aquafin en Fluvius werken aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. De gemeente Lummen wil de riolering op haar grondgebied ook omhoogkrikken. Daarom wordt er in Geneiken gescheiden riolering aangelegd. Want, dat is beter voor het milieu en zorgt dat regenwater efficiënter gezuiverd kan worden.

Bovendien wordt ook de schoolomgeving veiliger ingericht.

Wat houdt het werk in?

Er wordt gescheiden riolering aangelegd in de Geneikenstraat, in de Koekoekstraat, de Oudestraat, de Tuinstraat, de Geneikenstraat, de Sacramentstraat, de Lijsterstraat en de Dwarsstraat. Dat wil zeggen dat er twee rioleringsbuizen worden aangelegd: een buis voert regenwater af, de andere afvalwater.

Na de rioleringswerken wordt de weg ook vernieuwd.

  • Er wordt een nieuwe laag asfalt aangelegd in alle straten, buiten de zijstraat van de Sacramentstraat naar de Gilde. Dit deel van de weg krijgt een nieuwe laag beton.
  • Er worden fietspaden aangelegd in de Geneikenstraat, tussen de Voortstraat en gemeenteschool De Zonnebloem.
  • Aan het kruispunt met de Tuinstraat en het kruispunt met de Lijsterstraat wordt een verkeersplateau aangelegd: zo remt het verkeer af, en kunnen kinderen zich veiliger van en naar school verplaatsen.
  • Er komt een knip op de noordelijke aansluiting van de Sacramentstraat. In de toekomst kunnen hier geen auto’s in of uitrijden. Zij maken gebruik van het zuidelijk deel van de Sacramentstraat, ter hoogte van het kapelletje.

Over de hele projectzone wordt er ook aandacht geschonken aan het aanplanten van groen zoals bomen, hagen of gras- en plantperken.

Wat is de timing van het werk?

Voor het bouwverlof starten de nutsmaatschappijen met de voorbereidende werken. Na het bouwverlof  2022 beginnen Aquafin en Fluvius met de aanleg van de gescheiden riolering. Als de rioleringswerken achter de rug zijn, start de gemeente met de heraanleg van de straten.

Omgevingsvergunning

In het kader van de omgevingsaanvraag liep er een openbaar onderzoek van 4 februari 2022 tot 5 maart 2022.  Tijdens het openbaar onderzoek werd er een infomarkt georganiseerd. De affiches die er getoond kan u hier nog bekijken. Intussen werd de vergunning afgeleverd. 

aanbesteding

Aannemer DCA werd aangesteld om de werken uit te voeren. Eind augustus zal een infovergadering georganiseerd worden waar er meer uitleg gegeven worden over de timing van de werken en de hinder die de werken met zich mee zullen brengen. De bewoners binnen de werkzone zullen een uitnodigingsbrief in de bus krijgen.

 

Hinder door het werk

Voorlopig is er enkel beperkte hinder in de Oudestraat waar de nutsmaatschappijen in de bermen aan het werk zijn. 

Op de hoogte blijven van de stand van zaken per mail? Schrijf je in voor de mailing
Documenten over het project
BijlageGrootte
PDF-pictogram Koekoekstraat600.28 KB
PDF-pictogram Oudestraat1.91 MB
PDF-pictogram Tuinstraat1.69 MB
PDF-pictogram Geneikenstraat2.2 MB
PDF-pictogram Sacramentstraat1.83 MB
PDF-pictogram Lijsterstraat1.52 MB
PDF-pictogram Dwarstraat1.35 MB
Het werk in beeld
Contactgegevens
013 390 525
openbare.werken@lummen.be

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox