Financieel directeur

De financieel directeur van heeft de leiding over de financiële dienst en coördineert het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening. Als lid van het managementteam heeft hij/zij een beleidsvoorbereidende en -adviserende taak in alle aangelegenheden met een financiële impact.

Emmanuel Vandeputte is financieel directeur van onze gemeente. Hij heeft de leiding over de financiële activiteiten van de diensten van gemeente en OCMW. Verder staat hij in voor de financiële analyse, advisering en de controle van het beleid.  Hij is mee verantwoordelijk voor het opzetten van financiële controlemechanismen. 

Christine Vandenhove is adjunct-financieel directeur van Lummen. Ze ondersteunt de financieel directeur bij de opmaak van de voorontwerpen van de beleidsrapporten, de opvolgingsrapportering en de financiële planning, ondersteunt hem bij het afsluiten van de jaarrekening en zorgt voor de correcte implementatie van regels en procedures. 

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox