Sportraad

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en de ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente.

Concreet geven zij advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke overheid inzake sport- en recreatieaangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende infrastructuur. Zij coördineren de sport- en recreatieactiviteiten door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen verenigingen, diensten en andere organisaties. De raad van bestuur van de sportraad vergadert elke vierde donderdag van de maand. De algemene vergadering van de sportraad vindt plaats elke vierde donderdag van de maand maart.

De statuten en het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke sportraad kan je hier downloaden.

Wenst uw vereniging lid te worden van de sportraad? Klik hier voor het aansluitingsformulier.  Gelieve dit formulier ingevuld terug te bezorgen aan de sportdienst.

Leden van de sportraad
Johan Quintens, voorzitter
Paul Maris, secretaris
Luc Pollaris, schatbewaarder

Jeroen Belmans, sportfunctionaris
Wim Vangeel, schepen van sport

Christiane Bervoets
Linda Doggen
Myrthe Gijbels
Agnes Pollaris
Willy Raymackers
Fernand Schoofs
Kurt Dekoning 
Denis Theunis
Elie Van der Borght
Jos Wauters
Jos Biesmans
Els Lambrechts

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox