Gemeentelijke samenlevingsforum

Het Samenlevingsforum is een gemeentelijke adviesraad die de situatie wil bevorderen van alle personen die het moeilijk hebben in de samenleving (kansarmen, allochtonen, gehandicapten, vluchtelingen …).

Het Samenlevingsforum vergadert in principe vier maal per jaar. Voor specifieke thema‘s worden er werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen vergaderen zo vaak als nodig en ontbinden zich automatisch na het voltooien van de opdracht. 

Taken

  • relevante informatie betreffende de gemeente verzamelen en inventariseren
  • knelpunten en noden bespreken om samenlevingsbevorderende initiatieven uit te werken
  • overleg en samenwerking tussen de belanghebbende partners stimuleren
  • adviezen uitbrengen zowel op vraag als op eigen initiatief
  • activiteiten organiseren

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox