Meerjarenplan

In een strategisch meerjarenplan worden de beleidskeuzes verwoord die men tijdens een legislatuur wil verwezelijken. Deze beleidskeuzes hebben financiële consequenties. Zowel jaarlijks als over de volledige legislatuur dient het financieel evenwicht bewaard te blijven. Het meerjarenplan is een openbaar document en kan hieronder gedownload worden

#ambitieusLummen

Volgens traditie worden tijdens het eerste jaar van de legislatuur de lijnen uitgezet voor de volgende zes jaren in een meerjarenplan. Je kan het volledige meerjarenplan terugvinden onderaan deze pagina. 

De overkoepelende beleidsvisie vertrekt vanuit een zestal belangrijke speerpunten: 

Lummen is al een gezellige gemeente waar het aangenaam leven is, maar staat niet stil en heeft nog veel potentieel. We willen nog meer dan nu een aantrekkelijk Lummen zijn dat uitnodigt tot ondernemen, werken en bezoeken. De versterking van het centrum met het oog op nog meer beleving en gezelligheid, zal hiertoe bijdragen.

We zijn best trots op onze gemeente en willen dan ook dat onze inwoners zich thuis voelen in Lummen. Zich thuis voelen in Lummen begint bij het zich thuis voelen in hun eigen woning; het verzekeren van een voldoende divers en kwalitatief woonaanbod voor elke Lummenaar is dan ook een belangrijke basisvoorwaarde. Het is duidelijk dat inwoners het alsmaar belangrijker vinden dat ze in een gemeente wonen die proper, groen en duurzaam is; ook met die verwachtingen in het achterhoofd willen we zorgen voor een Lummen waarin Lummenaren zich thuis voelen. 

De Lummenaar moet zich overal veilig voelen, op en naast de weg, thuis, … en moet zich ook vlot kunnen verplaatsen binnen onze gemeente. De basis van een vlot en verkeersveilig Lummen zijn uiteraard kwaliteitsvolle en goed onderhouden wegen met aandacht voor de zwakke weggebruiker en een toegankelijk openbaar vervoer. Ook de goede werking van de hulpdiensten is onontbeerlijk bij de realisatie van een veilig Lummen.

We willen er zijn voor de Lummenaren en hen helpen om er voor elkaar te zijn. Onze wettelijke bestaansreden benadrukt het al; het welzijn van de burgers en het verzekeren van een menswaardig bestaan voor alle Lummenaren staat daarin centraal, en dit in elke situatie en elke fase van hun leven. Van jong tot oud, met bijzondere aandacht voor zij die het moeilijk hebben. 

Ook de komende jaren zetten we in op het verbinden van de Lummenaren. Dit door hen ruimschoots de kans te geven om elkaar te ontmoeten tijdens activiteiten, of deze nu door de gemeentelijke diensten zelf worden georganiseerd of door andere organisaties. We kijken hierbij ook verder dan enkele onze eigen inwoners; Lummen beschikt over een hoop troeven die we verder willen ontwikkelen en in de kijker zetten, ook bij bezoekers van buiten Lummen. 

Zoals elk lokaal bestuur heeft Lummen er een complexe integratieoefening opzitten: gemeente en OCMW zijn nu 1 organisatie. Het verder optimaliseren van de interne werking van deze ééngemaakte organisatie is ook de komende jaren nog een belangrijke uitdaging. Het is deze organisatie die ook in de toekomst zal zorgen voor een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt. 

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox