Erkenning als Lummens opvanginitiatief

Wil je een erkenning als niet-commercieel opvanginitiatief aanvragen? Bekijk de voorwaarden en vraag jouw erkenning aan.

Erkenning als niet-commercieel opvanginitiatief

Met een erkenning als Lummens opvanginitiatief kan je fiscale attesten afleveren voor uitgaven aan de opvang van kinderen jonger dan 14 jaar of kinderen met een zware handicap die jonger zijn dan 18 jaar. Je opvanginitiatief moet wel voldoen aan de voorwaarden van de federale overheid om fiscale attesten uit te schrijven. je kan dit zelf nagaan via de website van de Federale overheidsdienst financiën. De gemeente Lummen bezorgt elk erkend opvanginitiatief een model van fiscaal attest dat je aan de deelnemers kan geven. 

Voor de erkenning komen alleen Lummense opvanginitiatieven in aanmerking die niet georganiseerd worden door het jeugdwerk of door een sportvereniging. Lummense opvanginitiatieven met een commercieel doel komen niet in aanmerking. Het kan bijvoorbeeld gaan over een opvang georganiseerd door ouderverenigingen, een vereniging zonder winstoogmerk, STEM-ateliers,... De organisator hoeft niet te beschikken over een rechtspersoonlijkheid.

Zie voor meer info het reglement tot erkenning van een Lummens opvanginitiatief.

De erkenning is geldig voor 1 kalenderjaar.

Voorwaarden

het Lummense opvanginitiatief moet voldoen aan volgende voorwaarden:

- Primaire doelstelling is vrijetijdsbesteding of opvang van kinderen.

- Het opvanginitiatief is niet-commercieel.

- Activiteiten vinden plaats buiten de normale lesuren, in de vrije tijd.

- Doel van het opvanginitiatief stemt overeen met de beleidsdoelstellingen van de Gemeente Lummen.

- Doelstelling van het opvanginitiatief is niet het beleven van een levensbeschouwing of het bedrijven van politiek.

- Activiteiten zijn groepsgericht.

- Activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen.

Zie het reglement.

Hoe doe je een aanvraag tot erkenning?

Vul het aanvraagformulier in en bezorg dit, samen met de gevraagde bijlagen die vermeld staan in het aanvraagformulier, aan de dienst vrije tijd, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen.

Dit kan ook per mail naar vrijetijd@lummen.be

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox