Lokaal Cliëntoverleg (LCO)

Lokaal cliëntoverleg (LCO) is overleg tussen een cliënt en zijn hulpverleners. Die hulpverlener kan elke begeleider, huisarts of hulpverlenende dienst zijn die met een cliënt in contact komt. Samen komen ze tot afspraken over de doelen die de cliënt wil bereiken en de ondersteuning die hij daarvoor nodig heeft. Een neutrale coördinator, die niet betrokken is bij de hulpverlening aan de cliënt, organiseert het overleg. Hij leidt het gesprek in goede banen.

Lokaal cliëntoverleg vraagt om de betrokkenheid van de cliënt. Waar wil de cliënt met zijn leven naartoe? Welke problemen wil hij zeker opgelost zien? Op welke hindernissen botst hij?

Iedereen rond de tafel gaat mee op zoek: welke stappen zijn er nodig om tot de gewenste situatie te komen? Welke hulp vraagt de cliënt? We schenken ook aandacht aan datgene dat goed loopt.

Vooral in multiprobleemsituaties is lokaal cliëntoverleg aangewezen. Afstemming is een noodzaak als er veel hulpverleners over de vloer komen.

Wil je aan LCO aanvragen? Neem telefonisch contact op met de sociale dienst.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox