Machtiging praalwagens (carnavalswagens)

Praalwagens die zich op de openbare weg begeven, moeten beschikken over een speciale machtiging.

Carnavalsmaskers

Het Koninklijk Besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens regelt het verkeer op de openbare weg van voertuigen die gebruikt worden in het kader van folkloristische manifestaties. Hieronder vallen onder meer carnavalswagens.

Deze voertuigen mogen afwijken van bepaalde voorschriften van het technische reglement, het verkeersreglement en de bepalingen betreffen het rijbewijs en de inschrijving van voertuigen. Deze vrijstellingen zijn echter maar van toepassing onder de volgende voorwaarden.

 • slechts bij uitzondering op de openbare weg komen, namelijk ter gelegenheid van een door de gemeente toegelaten folkloristische manifestatie (op de weg er naartoe of op de terugweg) OF voor proefritten met het oog op die manifestatie
 • een maximale snelheid van 25 km / uur respecteren
 • voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging

Deze is nodig voor de volgende praalwagens:

 • alle Lummense carnavalsverenigingen die met een praalwagen deelnemen aan de carnavalsstoet van Lummen, georganiseerd door de Ridders van het Everzwijn
  Indien de praalwagen elders opgesteld staat, moet de vereniging eveneens beschikken over een machtiging van de gemeente van vertrek (standplaats.)
 • alle Lummense carnavalsverenigingen die met een praalwagen deelnemen aan een carnavalsstoet in een andere gemeente.
 • alle carnavalsverengingen waarvan de praalwagen gestald staat in Lummen.

Niet-Lummense carnavalsverenigingen die met een praalwagen deelnemen aan de carnavalsstoet van Lummen moeten beschikken over een machtiging van de vertrekgemeente.

Elke aanvraag moet tijdig ingediend worden via de UiTbalie. Ze dient vergezeld te zijn van het volgende.

 • bewijs van de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen voor de praalwagen zelf
 • foto van de praalwagen en trekkend voertuig
 • bewijs van verzekering van het trekkende voertuig (indien van toepassing)
 • keuringsbewijs van het trekkende voertuig (indien van toepassing)
 • inschrijvingsbewijs van het trekkende voertuig (indien van toepassing)

Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraag / machtiging praalwagens

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox