Veilig naar school met schoolroutekaart

De schoolroutekaart Lummen toont je de meest geschikte routes om je veilig van en naar het school te begeven. De digitale schoolroutekaart is het resultaat van een samenwerking van de gemeente Lummen en Route2School. Route2School bevroeg tijdens het vorige schooljaar leerlingen, ouders en leerkrachten van alle scholen om de mobiliteitsknelpunten in onze gemeente te inventariseren. Hoe komen zij naar school?  Welke route nemen ze? Hoe ervaren ze hun route? Welke knelpunten komen ze onderweg tegen? Welke oplossing stellen ze voor?

De schoolroutekaart Lummen toont je de meest geschikte routes om je veilig van en naar het school te begeven. De digitale schoolroutekaart is het resultaat van een samenwerking van de gemeente Lummen en Route2School. Route2School bevroeg tijdens het vorige schooljaar leerlingen, ouders en leerkrachten van alle scholen om de mobiliteitsknelpunten in onze gemeente te inventariseren. Hoe komen zij naar school?  Welke route nemen ze? Hoe ervaren ze hun route? Welke knelpunten komen ze onderweg tegen? Welke oplossing stellen ze voor?

Alle meldingen werden besproken met de gemeentelijke dienst mobiliteit en de verkeersdienst van de politie, en door Route2school voorgelegd aan de scholen. Het resultaat is deze digitale schoolroutekaart, die regelmatig kan worden aangepast naargelang de knelpunten worden aangepakt of routes gewijzigd. Bij grote wegenwerken zal ook steeds de meest geschikte fietsroute naar school weergegeven worden. De aanbevolen routes op de kaart zijn daarom niet altijd de kortste, maar wel de meest veilige. Bovendien lopen deze routes zoveel mogelijk via fietspaden, beveiligde kruispunten, alternatieve wegen, trage wegen, ….

Meer

Bekijk het door de ogen van leerlingen, dat is de leuze van Route2school. Ongevallencijfers signaleren verkeersonveilige locaties, geven inzicht in de demografische achtergrond van verkeersslachtoffers en bieden dus een houvast om het verkeersbeleid van een stad of gemeente vorm te geven. Maar Route2school kijkt verder dan enkel de ongevallengegevens, door de bril op te zetten van leerlingen, ouders, leerkrachten en de schooldirectie. Hun ervaringen op weg naar en van school geven een bijkomend beeld. In een straat met veel busverkeer kunnen zwakke weggebruikers zich bijvoorbeeld door de aan- en afrijdende bussen geïntimideerd voelen en toch gebeuren er amper ongevallen. Het is onze ambitie om ook in die specifieke situaties het veiligheidsgevoel te verbeteren.

De schoolroutekaart van Lummen is terug te vinden op https://www.route2school.be/login/ovmap/lummen.

Of scan onderstaande QR code:

Route2school kwam tot stand door een samenwerking tussen het Instituut voor Mobiliteit (UHasselt) en ABEONA Consult. De tool is gegroeid uit het project 'Moving Forward', een project dat het Instituut voor Mobiliteit (IMOB, UHasselt) en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) in 2009 hebben opgestart. Ondertussen werd al voor 73 steden en gemeenten op die manier een schoolroutekaart opgemaakt.

Telefoonnummer: 013 390 590
E-mailadres: verkeer@lummen.be
Website: www.route2school.be

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox