Zorgoverleg

De overlegcoördinator thuisgezondheidszorg geeft op een onafhankelijke (neutrale) manier ondersteuning bij de organisatie van het multidisciplinair overleg in complexe thuiszorgsituaties.

De overlegcoördinator thuisgezondheidszorg:

  • geeft ondersteuning bij de organisatie van het multidisciplinair overleg in complexe thuiszorgsituaties bij fysisch of psychisch zwaar zorgbehoevende personen
  • organiseert en coördineert het zorgoverleg op een onafhankelijke (neutrale) manier
  • is niet betrokken in de zorg voor de patiënt.

 

Iedere betrokkene bij de zorg voor de patiënt kan een overlegcoördinator thuisgezondheidszorg inschakelen.

De overlegcoördinator TGZ staat o.a. in voor:

  • de praktische en administratieve voorbereiding en afhandeling van het overleg
  • het voorzitten van het overleg, zonder inhoudelijke inbreng
  • het bundelen van de afspraken in een zorgplan
  • informatieverstrekking over bestaande voorzieningen, hulpmiddelen en tegemoetkomingen in de gemeente

Deze dienstverlening is gratis.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox