Mantelzorgtoelage

Mantelverzorgers zijn personen die instaan voor de permanente thuisverzorging van (een) zorgbehoevende oudere(n). Deze mantelverzorgers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een mantelzorgtoelage.

Aanvragen kan je indienen bij de thuiszorgdienst van het OCMW. Je kan daar terecht voor meer informatie. Hieronder kan je evenwel het reglement downloaden.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox