Tarieven

De tarieven voor onze buitenschoolse kinderopvang vind je hieronder terug. 

Op schooldagen

  • 1,25 EUR per aangevangen half uur per kind

Op schoolvrije dagen en vakantiedagen

  • 4,37 EUR voor een aanwezigheid van < 3 uren
  • 6,24 EUR voor een aanwezigheid vanaf 3 tot 6 uren
  • 12,49 EUR voor een aanwezigheid van > 6 uren

Wanneer er meer dan één kind uit hetzelfde gezin tijdens hetzelfde opvangmoment opgevangen wordt, geven wij een korting van 25 procent op de opvangprijs. Deze vermindering is niet geldig op andere kosten (boetes, vervoer, …)

  • kind afhalen na sluitingstijd: 15,00 EUR
  • jaarlijkse uitstap: ouderbijdrage + 12,00 EUR (niet verplicht)

5,00 euro per kind per opvangmoment, indien:

  • de gereserveerde dag niet of niet tijdig geannuleerd werd (rekening houdend met de annuleringstermijnen zoals opgesomd in het reglement) en geen joker kan ingezet worden
  • de dienst niet verwittigd werd van een afwezigheid (waardoor geen joker kan ingezet worden)
  • per schooljaar meer dan 6 gereserveerde opvangmomenten geannuleerd werden 
  • indien een kind aanwezig was zonder voorinschrijving of zonder verwittiging

Elk kind krijgt 6 jokers per schooljaar die gebruikt kunnen worden bij niet-tijdig annuleren. Deze jokers worden automatisch in het digitaal reservatieprogramma in mindering gebracht.
 

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox