Algemene informatie

De gemeentelijke buitenschoolse opvang ‘t Sjamajeeke staat open voor kinderen vanaf 2,5 en lagere schoolkinderen uit alle schoolnetten, scholen, culturen en overtuigingen. 

De kinderen kunnen voor- en naschoolse opvang krijgen en dit onder deskundige begeleiding. In de opvang hebben kinderen altijd de vrije keuze tussen vrij spel en begeleide activiteiten, tussen spelen in groep of alleen, tussen sportieve of uitgelaten spelletjes en eerder rustige activiteiten, …Er wordt getracht om in de verschillende opvangcentra een grote verscheidenheid aan speelgoed en een groot aanbod van activiteiten te brengen in een veilige en gezellige omgeving.

De administratie van de buitenschoolse opvang staat onder meer in voor de inschrijvingen, dossierbeheer en de facturatie voor de opvang, personeel en de dagelijkse werking van de opvang. Zij volgt bovendien de erkenningen en subsidiedossiers op en staat in voor de opvolging van de inrichting, veiligheid en logistiek van de opvanglocaties. Tot slot volgen zij de adviesorganen van de buitenschoolse kinderopvang op.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox