Team

Op deze pagina vind je alle medewerkers en leden van het bestuur terug. Ook meer informatie over de ouder-en schoolraad kan je hier bekijken. 

Gebouw De Zonnebloem

Directie

 • Linda Lieten

Leerkrachten

 • Eerste leerjaar: Daniëlle Vandelook 
 • Tweede leerjaar: Wendy Kleykens 
 • Derde leerjaar: Nele Reekmans  
 • Vierde leerjaar: Inge Aerts 
 • Vijfde leerjaar: Saskia Vos
 • Zesde leerjaar: Ann Pannemans
 • Ondersteuning: Kris Vanzeer, Annemie Steegmans, Ludwine Mertens, Stephanie Houtmeyers
 • Muzische vorming: Annemie Steegmans
 • Lichamelijke opvoeding: Leen Biesmans
 • Zedenleer: Ingrid Vanlook
 • Katholieke godsdienst: Katrien Raskin  
 • ICT-leerkracht: Stef Fabré
 • Zorgcoördinator: Katrien Raskin

Administratief personeel

 • Margie Lamotte

Onderhoudspersoneel

 • Benedicta 
 • Selvi

Samenstelling schoolraad 

Afvaardiging van het schoolbestuur

 • Dirk Sneyers, schepen van onderwijs
 • Linda Lieten, directeur

Afvaardiging van de ouders

 • Sylvia Tureluren
 • An Vos
 • Veronique Bomans

Afvaardiging van de leerkrachten

 • Inge Aerts
 • Saskia Vos 
 • Ann Pannemans 

Afvaardiging van de lokale gemeenschap

 • Inez Neutelaers

Huishoudelijk reglement

Wat:
De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en de school. 
Het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen wordt steeds voor ogen gehouden.

Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school. 
De ouderraad ondersteunt het pedagogisch project van het schoolbestuur volledig.

De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen. De ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren.

Hoe:
Door ontmoetingsactiviteiten te organiseren zodat ouders elkaar en de school (beter) leren kennen. Alle ouders te informeren over de eigen werking en het schoolgebeuren. Activiteiten te beleggen van sociale, culturele of sportieve aard voor de kinderen en hun ouders om de ouderwerking op school vorm te geven en eventueel creatieve en materiële ondersteuning te geven.

Leden:
Elke ouder wiens kinderen ingeschreven zijn in de Zonnebloem Geneiken is automatisch lid van de ouderraad. Elke ouder is ook steeds welkom op de vergaderingen van deze ouderraad.

 • Voorzitter: Sofie Sagon 
 • Ondervoorzitter: Dimitri Sauvillers
 • Penningmeester: Kristien Sels
 • Secretaris: Miriam Jans
 • Bestuursleden: Estel Smets, Esther Van Vinckenroye, Annelies Ven, Robert Vanderbruggen, Lore Gijsen, Kim Vekemans, Evelien Cypers, Kathleen Roosen

Wij zijn een lagere school die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

 • Schoolbestuur: Gemeentebestuur Lummen
 • Burgemeester: Luc Wouters
 • Schepen van Onderwijs: Dirk Snyers

De Zonnebloem behoort tot de scholengemeenschap De Puzzel. Dit samen met de Stedelijke basisscholen Koersel en Korspel en de Stedelijke basisschool Zelem.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox