Installatiepremie aanvragen

Een dakloze of thuisloze die een woning vindt en daar permanent gaat wonen, heeft recht op een éénmalige installatiepremie. Deze premie is bedoeld om je te installeren (aankoop van meubelen, koelkast, servies,...).

Maak hier een afspraak
  • Je hebt een inkomen vanuit de sociale zekerheid of sociale bijstand of je inkomen is lager dan een bepaald grensbedrag:

      - ofwel heb je recht op een leefloon (of steun gelijkgesteld aan het leefloon)
      - ofwel heb je een vervangingsinkomen (pensioen, invaliditeit)
      - ofwel heb je recht op een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen
      - ofwel heb je een inkomen lager dan het leefloon (voor de categorie waartoe je behoort) verhoogd met 10%

  • Je bent dak- of thuisloos en wenst een woning te betrekken als hoofdverblijfplaats
  • Je hebt in het verleden nog nooit een installatiepremie ontvangen

Voor het aanvragen van een installatiepremie kan je terecht op het OCMW van de gemeente waar je wil gaan wonen.
Een maatschappelijk werker zal samen met jou nagaan of je in aanmerking komt voor de toekenning van een installatiepremie.

  • het huurcontract van de woning
  • bewijs van inschrijving in de gemeente
  • bewijs van (vervangings)inkomsten

De installatiepremie bedraagt 1/12e van het jaarlijks bedrag van het leefloon voor een persoon met een gezin ten laste (1254,82 euro, sinds 1 juli 2019).

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox