Huursubsidie

Een huursubsidie is een maandelijkse tegemoetkoming die verleend wordt aan een huurder die vanuit een 'slechte' woning verhuist naar een conforme woning op de private huurmarkt of die huurder wordt van een SVK-woning.

Als je huurder bent en de tegemoetkoming in de huurprijs wilt aanvragen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.

Deze voorwaarden hebben betrekking op:

inkomen, eigendom, verlaten woning, nieuwe woning en inschrijving bij een huisvestingsmaatschappij.

De tussenkomst is in wezen een verhuissubsidie en wordt dus enkel toegekend bij inhuurname van een nieuwe gezonde en aangepaste woning.

Je kan de tegemoetkoming in de huurprijs aanvragen als je verhuist of net verhuisd bent naar een nieuwe huurwoning. Je dient de aanvraag in als huurder. De huurder is de persoon die de huurovereenkomst ondertekent.

Het aanvraagformulier moet ondertekend worden door jezelf, je eventuele partner en alle inwonende meerderjarige kinderen.

  • Het aanslagbiljet van het inkomen van het derde jaar voor de aanvraagdatum van de tegemoetkoming
  • Huurcontract van de nieuwe woning
  • Wanneer je een onaangepaste huurwoning verlaat, moet je ook een medisch attest toevoegen

De tegemoetkoming in de huurprijs is gelijk aan 1/3 van de maandelijkse huurprijs op de aanvangsdatum van de huurovereenkomst, met een maximum van 120 euro.

Per persoon ten laste mag je 20 euro bijtellen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox