Financiële steun

In een aantal situaties kan het OCMW aanvullende financiële steun goedkeuren. Soms moet je deze steun later terugbetalen.

Je meldt je aan bij de sociale dienst voor elke vorm van financiële hulp.

Na je aanvraag voert één van onze maatschappelijk assistenten een sociaal onderzoek uit. De resultaten van dit onderzoek worden in een sociaal verslag neergeschreven.

  • identiteitskaart
  • aansluitingsbewijs ziekenfonds
  • recente bewijzen van je inkomsten en uitgaven ( bankuittreksels)

Binnen de dertig dagen na je steunaanvraag legt de maatschappelijk assistent(e) het sociaal verslag voor aan het bijzonder comité voor de sociale dienst. Het bijzonder comité voor de sociale dienst vergadert op de eerste en de derde donderdag van elke maand. Tijdens de vergadering van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt er door de leden van het comité een beslissing genomen omtrent je dossier.

Een week na de vergadering krijg je per brief de beslissing toegestuurd.

Als je niet akkoord bent met een beslissing van het bijzonder comité voor de sociale dienst kan je hiertegen in beroep gaan.

Als je het niet eens bent met een raadsbeslissing kan je in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank. Je kan tevens in beroep gaan indien het OCMW binnen de 30 dagen na je steunaanvraag geen beslissing heeft genomen.

Je moet dan een brief richten aan de Arbeidsrechtbank met je motivatie waarom je niet akkoord gaat met de beslissing.

Binnen de 3 maanden nadat je de beslissing van het OCMW hebt ontvangen, stuur je deze brief aangetekend naar de Arbeidsrechtbank, Parklaan 25 bus 5, 3500 Hasselt.

Je mag jezelf verdedigen voor de Arbeidsrechtbank of je kan je ook laten verdedigen door een advocaat, een vertegenwoordiger van je ziekenfonds of vakbond of door een familielid.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox