Trage wegen

Trage wegen zijn verbindingswegjes voor niet-gemotoriseerd verkeer. Ze zijn bedoeld voor wandelaars, fietsers en ruiters.

Trage weg - foto
Foto: Piet Ruytjens

Inventaris

Met ‘trage wegen’ bedoelen we alle autovrije (of minstens autoluwe) paden met een openbaar karakter. In de praktijk gaat het dus over een bond geheel van (delen van) wegen die bedoeld en geschikt zijn voor voetgangers, fietsers en ruiters, en zo ook gebruikt kunnen worden. Denk aan doorsteken, brandgangen, paadjes, veldwegen, steegjes ...

De gemeente Lummen beschikt reeds over een trage-wegen-inventaris. Deze kwam tot stand met de medewerking van Trage Wegen vzw, de provincie Limburg en heel wat vrijwilligers. (Opgelet! Deze inventaris heeft geen juridische waarde en er zijn geen garanties betreffende actualiteit en begaanbaarheid.) In de toekomst willen we steeds meer inzetten op onze trage wegen: open maken, verbindingen realiseren, namen geven, goed onderhouden … Nog heel wat werk aan de winkel dus.

Wij kunnen jouw hulp gebruiken

En daarom willen we jullie vragen ons te helpen. Ken jij nog trage wegen bij jou in de buurt of elders in onze gemeente? Hebben ze een (onofficiële) naam? Ken jij leuke verhalen verbonden aan een van deze trage wegen? Beschik jij over oude foto’s? Laat het ons weten via klimaat@lummen.be.

Zo kunnen we samen onze trage wegen laten uitgroeien tot een kwaliteitsvol netwerk voor duurzame mobiliteit, een netwerk van rustige paden waar het heerlijk ontspannen is in het groen, maar evenzeer een netwerk van snelle en veilige verbindingen om bijvoorbeeld naar school of naar de bakker te gaan. Trage wegen, ze zijn de dragers van ons lokaal erfgoed en hebben zoveel te bieden, niet alleen voor ons maar ook voor plant en dier.

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox