Trage wegen

Trage wegen zijn verbindingswegjes voor niet-gemotoriseerd verkeer. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor wandelaars, maar vaak ook interessant voor fietsers. Het kan gaan om kerkwegels, bospaden, jaagpaden of brandgangen.

Eind 2017 werden in kader van het tragewegenproject de trage wegen op ons grondgebied geïnventariseerd.  Het resultaat van deze inventarisatie vindt u hier.  Op deze kaart staan de trage wegen die op dat moment toegankelijk waren
Deze kaart heeft geen juridische waarde en er zijn geen garanties wat de actualiteit en begaanbaarheid van de trage weg. 

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox