Taxivergunning

Print

Voor het exploiteren van een taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder is een vergunning van het gemeentebestuur nodig.

De aanvraag tot vergunning moet ingediend worden op het gemeentesecretariaat, via een aangetekend schrijven of via een afgifte tegen ontvangstbewijs. De aanvraag kan slechts behandeld worden als het formulier volledig ingevuld en ondertekend is, en alle nodige documenten werden bijgevoegd. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de aanvraag.

 

Vanaf 1 juli 2020 moet elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer uitvoert, tevens in het bezit zijn van een bestuurderspas.

Alle inlichtingen en de aanvraagprocedure vindt u hier.

De exploitant is verplicht een adreswijziging, wijziging van het aantal voertuigen, nieuw voertuig of verandering in de statuten schriftelijk aan het gemeentebestuur mee te delen. In geval van definitieve beëindiging brengt de exploitant het gemeentebestuur onmiddellijk per aangetekend schrijven op de hoogte, en levert hij of zij de vergunning en taxi- of VVB-kaarten de eerstvolgende werkdag in op de gemeente. 

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox