Algemeen directeur

De algemeen directeur is de hoogste ambtenaar van de organisatie. Hij is hoofd van het personeel, is verantwoordelijk voor de leiding aan en coördinatie van alle diensten en oefent, samen met het managementteam, een brugfunctie uit tussen de politieke organen en de diensten.

Bart Vissers is de  algemeen directeur van onze gemeente. Hij staat in voor de algemene leiding van de diensten. Hij werkt in samenspraak met het managementteam en het bestuur aan een geschikte organisatiecultuur.  Hij vervult een scharnierfunctie tussen de politieke organen en de organisatie. 

Bernard Zwijzen is de adjunct-algemeen directeur van Lummen. Hij ondersteunt de algemeen directeur in zijn opdrachten en vervangt hem bij afwezigheid. Daarnaast leidt hij de sector dienstverlening en maakt hij deel uit van het managementteam. 

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox