Gemeentelijke raad ontwikkelingssamenwerking

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) is een gemeentelijke adviesraad en wil overleg en samenwerking organiseren en stimuleren tussen alle organisaties en personen in Lummen die op één of andere manier bezig zijn met de Noord-Zuidthematiek. De raad wil ook samen met het gemeentebestuur een duurzame beleidsvisie ontwikkelen inzake ontwikkelingssamenwerking en het gemeentebestuur adviseren en ondersteunen in haar ontwikkelingsbeleid. Tot slot wil de raad sensibiliseringscampagnes opzetten.

De raad werd opgericht in april 2009. Het eerste project van de GROS is het behalen van de titel Fairtradegemeente voor de gemeente Lummen.

Iedereen die interesse heeft voor ontwikkelingssamenwerking in de ruime betekenis van het woord kan lid worden van de GROS.  De GROS komt ongeveer 5 keer per jaar samen, de data worden tijdens de vergadering besproken.  
In principe mag iedere geïnteresseerde inwoner van Lummen zich opgeven als lid. Daarnaast kunnen maximum twee afgevaardigden van een vereniging die een actieve werking heeft in Lummen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking de raad vervoegen. De leden mogen wel niet zetelen als vertegenwoordiger van een politieke partij. 

Wil jij je inzetten voor het Zuiden? Neem dan contact op met dienst welzijn. 

Momenteel zetelen volgende verenigingen in de GROS 
- 11.11.11. Lummen 
- Broederlijk Delen 
- Fracarita Belgium 
- Medora
- Rode Kruis Internationaal 
- Vrienden van Kankala 
- vzw Jorf 
- vzw Sandicoly Ecofarm 
- Wereldwinkel Lummen

Steun aan projecten gebeurt binnen de GROS via de subsidies actieve werking. 
Elke organisatie die minstens 1 jaar lid is en actief is binnen de GROS krijgt zijn aandeel van de hiertoe voorziene toelagen.  
De zogenaamde 'projectsteun' wordt toegekend aan initiatieven waarbij de lokale bevolking betrekking heeft (bv. opzetten van een infoavond in Lummen - een toelage voor de organisatie is mogelijk, in zoverre dat geen inkomsten uit die organisatie worden gegenereerd).

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox