Mestdecreet

Het mestdecreet bepaalt op welke data en onder welke voorwaarden mest mag worden uitgereden.

Mest uitrijden - foto

Het mestdecreet bepaalt op welke data en onder welke voorwaarden mest mag worden uitgereden. In functie van de weersomstandigheden kan deze regeling jaarlijks worden aangepast.

Data

Het op of in de bodem brengen van dierlijk mest, andere meststoffen en kunstmeststoffen op landbouwgronden is verboden van 1 september tot en met 15 februari. Het verbod voor stalmest geldt van 15 november tot en met 15 januari. Dit zijn de algemene normen. In kwetsbare gebieden kan men hiervan afwijken.

Voorwaarden

Elke bemesting moet bovendien op een emissiearme wijze gebeuren.

Mest mag daarenboven niet verspreid worden
  • op zon- en feestdagen, met uitzondering van kunstmest;
  • voor zonsopgang en na zonsondergang;
  • op drassig, ondergelopen, bevroren of besneeuwd land;
  • binnen de vijf meter van waterlopen in het algemeen;
  • binnen de tien meter van waterlopen indien het een hellend perceel grenzend aan een waterloop of een VEN-gebied betreft.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox