Bekendmakingen openbare onderzoeken en beslissingen

Een overzicht van alle openbare onderzoeken en beslissingen. 

Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het slopen van een woning en twee loodsen (brownfieldproject), Linkhoutstraat 347 te 3560 Lummen (02019-00234OP/2019150631).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een carport aan bijgebouw, Huisveldenstraat 21 te 3560 Lummen (02019-00262OP/OMV_2019162316).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het uitbreiden en renoveren van voormalige notariswoning en afbreken losstaand bijgebouw, Schulensebaan 8 te 3560 Lummen (02019-00239OP/OMV_2019134649).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning in open bouwvorm, Hulshoekstraat 86 te 3560 Lummen (02019-00260OP/OMV_2019161059).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning en bouwen van garage na afbraak stallen, Hoefstraat 16 te 3560 Lummen (02019-00257OP/OMV_2019157811).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verkavelen van een perceel in een lot voor open bebouwing (lot 2A) en slopen van aanbouw en afdak, Linkhoutstraat 35 en 37 te 3560 Lummen (02019-00020V/OMV_2019146669).

Bekendmaking  openbaar onderzoek voor het exploiteren van de iioa die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van het logistiek centrum (klasse 2), Bosstraat 44 te 3560 Lummen (02019-00244OP/OMV_2019156384).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het slopen van woning en berging, ontbossen en bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen bouwvorm, Priesterse Heidestraat 72 te 3560 Lummen (02019-00249OP/OMV_2019151178).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een carport, Kruienstraat 23 te 3560 Lummen (02020-00014OP/OMV_2020004659)

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verkavelen van een perceel voor één lot voor open bebouwing (lot 1), kappen fruitboom en slopen constructies, Helderstraat 18 te 3560 Lummen (02020-00001V/OMV_2019162757).

Bekendmakinng openbaar onderzoek voor het bouwen van een appartementsblok bestaande uit 14 appartementen en een ondergrondse parkeerkelder, kappen van bomen en uitvoeren van terreinaanlegwerken, Zelemsebaan / te 3560 Lummen (02019-00252OP/OMV_2019159082).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen bebouwing en hobbystal voor paarden, Thiewinkelstraat 99 bus D te 3560 Lummen (02020-00017OP/OMV_2020007158).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het wijzigen van functie van handelszaak tot schoonheidssalon met wellness, plaatsen van zwembad, jacuzzi, buitensauna, luifel en afsluitingen, deels slopen van bijgebouw en regulariseren van aantal werken die niet cfr. vergunning werden uitgevoerd, Kerkstraat 10, Kerkstraat 8 te 3560 Lummen (02020-00009OP/OMV_2019153345).

Beslissingen omgevingsvergunning

 

Openbare onderzoeken overige dossiers

Welk Limburg wil jij?

Publieke raadpleging over de conceptnota van het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL)

Het provinciebestuur van Limburg werkt aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor Limburg: het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL). De provincie heeft een conceptnota opgemaakt. De conceptnota geeft de ambitie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kernachtig weer, schetst een gewenst perspectief voor de toekomst in 2040 en bevat een aantal ruimtelijke strategieën om dat wensbeeld te bereiken.

Tijdens de publieke raadpleging van 21 november 2019 tot en met 21 januari 2020 kan je de conceptnota inkijken op www.limburg.be/beleidsplanruimte, in het provinciehuis en in de 42 gemeentehuizen in Limburg. Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijke reacties, opmerkingen of suggesties over de conceptnota indienen:

  • Per e-mail aan BRL@limburg.be
  • Per aangetekende brief aan de provincie Limburg, afdeling ruimtelijke planning, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs in het Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.

Tijdens de informarkt op 2 december 2019 kan je meer informatie en toelichting krijgen over de conceptnota. De infomarkt vindt plaats in de Boudewijnzaal aan het Provinciehuis (toegang via Bosstraat) en is doorlopend publiek toegankelijk van 19u. tot 21u.

Alle actuele informatie over het BRL-proces en de toekomstige inspraak- en participatiemomenten is terug te vinden op www.limburg.be/beleidsplanruimte.

Mededeling openbaar onderzoek aanpassing van de rooilijn Schalbroekstraat 28-40 te Lummen

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat een openbaar onderzoek werd ingesteld in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 18 november 2019 strekkende tot de aanpassing van de rooilijn in de Schalbroekstraat ter hoogte van de nr. 28-40 te Lummen.

Datum van aanvang van het onderzoek: 18 december 2019.

Datum en uur van sluiting van het onderzoek: 17 januari 2020.

Het dossier ligt ter inzage van het publiek op de dienst Openbare Werken, Gemeenteplein 13, 3560 Lummen, elke werkdag, tijdens de diensturen, vanaf datum van opening tot en met de datum van de sluiting van het onderzoek.

Administratief centrum

Telefoon
013 390 590

Openingsuren en sluitingsdagen

(01/07/2019 tot en met 31/08/2019)
Openingsuren
1 jul 2019 tot 31 aug 2019
ma
-
di
-
wo
-
do
-
vr
-
Openingsuren
ma
-
di
-
wo
-
-
do
-
-
vr
-
-
Checking status
Checking status
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox