Bekendmakingen openbare onderzoeken en beslissingen

Een overzicht van alle openbare onderzoeken en beslissingen. 

Openbaar onderzoek over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van tweewoonst naar een eengezinswoning en herbouwen op dezelfde plaats van garage, Nieuwstraat 100 - 102 te 3560 Lummen (O2021-00212OP / OMV_2021169290)

Openbaar onderzoek over een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad (36m²), regulariseren terrasoverkapping en verhardingen in de voortuinstrook, Heesstraat 50 te 3560 Lummen (O2021-00200OP / OMV_2021157009)

Openbaar onderzoek over een omgevingsvergunning voor het bouwen van 17 appartementen, Genenbosstraat 111/113/115 te 3560 Lummen (O2021-00178OP / OMV_2021139658)

Openbaar onderzoek over een omgevingsvergunning voor het project 'opslagtank en compressoren juni 2021', Grote Baan 34 te 3560 Lummen (O2021-00224OP / OMV_2021095384)

Openbaar onderzoek over een aanvraag voor het verkavelen van een perceel in 1 lot voor een een eengezinswoning in open bouwvorm (lot2 wordt uitgesloten uit de verkaveling), Demerstraat 14 te 3560 Lummen (O2021-00016V / OMV_2021162378)

Openbaar onderzoek over een aanvraag voor het verkavelen van een perceel in 1 lot voor open bebouwing (lot1) na sloping van de stal en kosteloze grondafstand (lot2), Baanhuisstraat - Afdeling 4 - sectie A - perceel 1E (O2021-00010V / OMV_2021111348)

Openbaar onderzoek over een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open bouwvorm, Sint-Trudostraat 16 te 3560 Lummen (O2021-00211OP / OMV_2021166528)

Openbaar onderzoek over een aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 eengezinswoningen in halfopen bouwvorm elk met aangebouwde open carport, Lindekensveld 11A/11B/9A/9B te 3560 Lummen (O2021-00207OP / OMV_2021162411)

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een vrijstaande woning, Kammestraat 46 te 3560 Lummen (02021-00221OP/OMV_2021175586).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een vrijstaande woning, Waterburchtstraat zn te 3560 Lummen (02021-00222OP/OMV_2021175732).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het project 'uitbreiding vergunning', Europaweg 14 te 3560 Lummen (02021-00237OP/OMV_2020151842).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning, van Willigenstraat 2 bus A te 3560 Lummen (02021-00208OP/OMV_2021164868).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verkavelen van het goed in 8 loten voor halfopen bebouwing en 1 lot voor open bebouwing en kappen van bomen, Meldertsebaan zn te 3560 Lummen (02021-00013V/OMV_2021147381).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een poolhouse en aanleggen verhardingen, Meldertsebaan 74 te 3560 Lummen (02021-00215OP/OMV_2021153508).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, Alex Jenkinsstraat 4 te 3560 Lummen (02021-00217OP/OMV_2021171785).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het slopen van woningen, garage, bijbouw en loods, Edbroekenstraat 22 en 24 te 3560 Lummen (02021-00231OP/OMV_2021021247).

 

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verkavelen van 2 loten voor open bebouwing, Schippersstraat 1-2 te 3560 Lummen (02021-00015V/OMV_2021163788).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het gemengd project voor het bouwen van 12 appartementen (stedenbouwkundige handelingen) en de exploitatie van een iioa klasse 3 (milieutechnisch aspect), Oostereindestraat 34, 36, 38, 38A te 3560 Lummen (02021-00209OP/OMV_2021164536).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het heraanleggen van de Ketelstraat en Vandermarckestraat, zijnde de aanleg van een nieuwe bovenbouw, gescheiden riolering en aanpassingen aan het nutsleidingentracé, Kerkstraat 11A, Kerkstraat 13, Kerkstraat 13A, Kerkstraat 13B, Kerkstraat 23, Kerkstraat 3, Kerkstraat 5, Ketelstraat 10, Ketelstraat 112, Ketelstraat 11A, Ketelstraat 6, Ketelstraat 7A, Ketelstraat 7B, Ketelstraat 7C, Ketelstraat 7D, Ketelstraat 8, Ketelstraat 8A, Ketelstraat 9, Ketelstraat 9A, Ketelstraat zn, Vandermarckestraat 8 te 3560 Lummen (02021-00199OP_OMV2021143034).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'M2100301', Geenrodestraat 3A te 3560 Lummen (02021-00252OP/OMV_2021166062).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verbouwen en wijzigen van een eengezinswoning naar 2 wooneenheden, Genenbosstraat 77 te 3560 Lummen (02021-00235OP/OMV_2021181299).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van 17 appartementen, Genenbosstraat 111, Genenbosstraat 113, Genenbosstraat 115 te 3560 Lummen (02021-00178OP/OMV_2021139658).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning in open bouwvorm, St.-Annastraat 50 te 3560 Lummen (02021-00241OP/OMV_2021184086).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning in open bouwvorm, Linkhoutstraat 358 te 3560 Lummen (02021-00253OP/OMV_2021186034).

 

 

 

Terinzagelegging plan-MER: sectorale voorwaarden voor windturbines Vlarem II

Van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022 ligt het plan-MER voor sectorale voorwaarden voor windturbines Vlarem II ter inzage. Dit plan-MER onderzoekt de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu.

Tussen 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022 ligt het plan-MER ter inzage:

Tijdens de periode van terinzagelegging van kennisgeving kan iedereen schriftelijk opmerkingen indienen:

  • via een digitaal inspraakformulier
  • persoonlijk via afgifte of via een brief:
    Departement Omgeving
    Team Mer, Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277)
    Koning Albert II-laan 20 bus 8
    1000 Brussel

Wat na de kennisgevingsnota?

Op basis van de inspraakreacties en de adviezen van andere overheidsinstanties legt Team Mer richtlijnen vast voor de opmaak van het plan-MER. Het zal daarbij rekening houden met de inspraakreacties en met de adviezen van overheidsinstanties.

 

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox