Bekendmakingen openbare onderzoeken en beslissingen

Een overzicht van alle openbare onderzoeken en beslissingen. 

Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een bouwproject bestaande uit 10 appartementen, parkeerkelder en fietsenstalling, Meldertsebaan 30 en 32 te 3560 Lummen (02020-00092OP/OMV_2020001664).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het ontbossen van een Amerikaanse eik + onderbegroeiing, Fonteinstraat 7 te 3560 Lummen (02020-00091OP/OMV_2020062722).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het winnen van grondwater voor de beregeniging van voetbalvelden KVV Lummen, Lindekensveld 1 en 1 bus A te 3560 Lummen (02020-00085OP/OMV_ 2020067404).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het regulariseren van wijzigingen kantoren (gebouwen A + B) en bouwen van overdekte opslagruimte (gebouw C) en veranderen en uitbreiden van een ingedeelde inrichting klasse 2, Europaweg 11 te 3560 Lummen (02020-00101OP/OMV_2020069243).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning in open bouwvorm met carport en slopen keermuur, Jantenstraat 7 te 3560 Lummen (02020-00096OP/OMV_2020072472).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor een nieuwe ingedeelde inrichting tbv het inrichten van schietstanden voor de St.-Sebastiaansgilde (klasse 2), Meeuwenstraat 2 te 3560 Lummen (02020-00093OP/OMV_2020068837).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning in open bouwvorm met praktijkruimte, Blanklaarstraat 62 te 3560 Lummen (02020-00069OP/OMV_2020058344).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verkavelen van een perceel in 2 loten voor open bouwvorm (lot 1 aan de Larenstraat en lot 2 aan de St.-Lambertusstraat) na sloping van de bestaande constructies, Larenstraat 60 te 3560 Lummen (02020-00010V/OMV_2020054942).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verder slopen en herbouwen (na brand) van een zonevreemd magazijn met kantoren, Oostereindestraat 35 te 3560 Lummen (02020-00080OP/OMV_2020048782).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis van 15.5m², Heidestraat 2 te 3560 Lummen (02020-000106OP/OMV_2020082462).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een turnzaal bij basisschool De Wegwijzer, Afdeling 71542, Sectie D, perceel 1661M (02020-00104OP/OMV_2020027708).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning ter plaatse de Ruiterstraat zn, Afdeling 71542, Sectie D, perceel 13H (02020-00117OP/OMV_2020093626).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verkavelen van percelen in 1 lot voor open bebouwing (lot 1), St.-Sebastiaanstraat 45, 45A en 45B te 3560 Lummen (02020-00013V/OMV_2020069177).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het regulariseren en verbouwen van handelspand tot bakkerij met bovenliggende woning, Linkhoutstraat 248 te 3560 Lummen (02020-00115OP/OMV_2020053018).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning in open bouwvorm en plaatsen van keerwanden tbv grondverzet, Kruienstraat 19 te 3560 Lummen (02020-00108OP/OMV_2020038999).

 

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verkavelen van 2 percelen in 4 loten  voor open bouwvorm (loten 1 + 1B, 2 + 2B, 3 + 3B en 4 + 4B) Beukeboomstraat zn te 3560 Lummen (02020-00016V/OMV_2020093006).

 

 

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een bijgebouw (53.38m²) in zijtuin en een bijgebouw (60m²) in achtertuin, Kammestraat 43 te 3560 Lummen (02020-00118OP/OMV_2020088078).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het slopen van kerk, loods, garage en verhardingen, Meerlestraat 32 en 34 te 3560 Lummen (02020-00089OP/OMV2020066402).

 

 

Beslissingen omgevingsvergunning

 

 

 

Openbare onderzoeken overige dossiers

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zolder-Lummen Zuid - Openbaar onderzoek

Op 15 mei 2020 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zolder-Lummen Zuid' voorlopig vastgesteld. De Vlaamse Regering engageert zich hiermee om bestemmingswijzigingen en aanpassingen van stedenbouwkundige voorschriften door te voeren.

De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing over het plan nemen na een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek loopt van 9 juni 2020 tot en met 7 augustus 2020. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen het plan inkijken en er opmerkingen over formuleren. U kan het volledige plan bekijken op de website https://omgeving.vlaanderen.be/grup-zolder-lummen-zuid. Op die website vindt u bijkomende informatie over het openbaar onderzoek en de verdere informatieverspreiding. Het inkijken van het plan bij de betrokken gemeenten, Hasselt, Heusden-Zolder en Lummen, gebeurt omwille van de corona-maatregelen op afspraak. U kan een afspraak maken op het telefoonnummer 02/553.38.00.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 7 augustus 2020 via de website https://omgeving.vlaanderen.be/grup-zolder-lummen-zuid. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs en na afspraak in het gemeentehuis van Lummen of verstuur de brief naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

 

Beslissingen overige dossiers

Bekendmaking definitieve vaststelling van de rooilijn Schalbroekstraat 28-40 te Lummen (gepubliceerd op 20/02/2020).

Besluit bekendmaking definitieve vaststelling nieuwe rooilijn Schalbroekstraat 28-40 (gepubliceerd op 6/04/2020).

Openbaar onderzoek van het ontwerp actieplan Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025

De Vlaamse overheid werkte een ontwerp actieplan uit om voedselverliezen te vermijden en biomassa beter te benutten. Tegen 2025 zou het voedselverlies in Vlaanderen met 30 procent moeten dalen.

Dit actieplan vormt het nieuwe kader voor de overheid en de sectoren om samen voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair aan te pakken in Vlaanderen de komende 5 jaar.

In de transitie naar een circulaire economie hebben (rest)stromen van voedsel en biomassa veel te bieden. Daarom wil Vlaanderen de lat hoog leggen. Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa en biomassareststromen.

Overeenkomstig artikel 17, §3, van het Materialendecreet, is het ontwerp voor een termijn van twee maanden online te consulteren bij de OVAM en bij de gemeenten. De termijn van het openbaar onderzoek loopt van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020.

Gedurende deze termijn kan iedereen opmerkingen en suggesties schriftelijk ter kennis brengen aan de OVAM – team bio, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of mailen naar actieplanbio@ovam.be

 

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox